Aktualności

Odsłonięcie pomnika Św. Jana Pawła II w Poniatowej

Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Św. Jana Pawła II.
W dniu 22 grudnia 2020 roku odbyła się na uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego papieżowi Św. Janowi Pawłowi II.
Pomnik usytułowany jest obok Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej (przy budynku dawnego Gimnazjum im. Jana Pawła II). Obecne usadowienie pomnika pozwala na lepszą dostępność dla mieszkańców.

W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Nowomiejski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty Pani Anna Gogół, ksiądz proboszcz dr Piotr Petryk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej Pan Rafał Pastwa, przedstawiciel Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Poniatowej Pan Jerzy Kuchta, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Krupa, przedstawiciele Grona Pedagogicznego i społeczności uczniowskiej.

Wszystkich zgromadzonych powitał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej Pan Rafał Pastwa, który przedstawił krótki rys z historii życia i działalności Św. Jana Pawła II.
Podkreślił, że całe życie Jan Paweł II konsekwentnie przekonywał o możliwości pogodzenia wiary i rozumu – „dwóch skrzydeł, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

Głos zabrał Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk, który swoje słowa skierował głównie do społeczności uczniowskiej i pokolenia, które nie ma już możliwości wsłuchiwania się w rozważania i nauki Św. Jana Pawła II osobiście.
Podkreślił, że obecne i przyszłe pokolenia, powinny korzystać z Jego przesłania i postawy, gdyż inspirował wielu młodych do działania i przekraczania strefy własnego komfortu.
Burmistrz zacytował słowa papieża, będące bezpośrednim wyznacznikiem kierunku działania młodzieży: ” Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni nie wymagali”.

Ksiądz proboszcz dr Piotr Petryk odniósł się do porównania Św. Jana Pawła II do fundamentu, na którym można zbudować to, co najlepsze.

Pomnik został poświęcony przez księdza proboszcza dr Piotra Petryka, kwiaty pod pomnikiem złożyli Burmistrz Pan Paweł Karczmarczyk i Wiceprzewodniczący Pan Janusz Nowomiejski a symboliczne światło złożyli: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poniatowej Pan Rafał Pastwa, Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty Pani Anna Gogół i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Krupa.

Na zakończenie wspólnie odśpiewano „Barkę” – ulubioną pieśń Św. Jana Pawła II.