Aktualności

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Gminie Poniatowa

Dzień 3-go Maja to ważny dzień dla wszystkich Polaków. Również w naszej gminie, jak co roku, celebrowano obchody uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Tegoroczne wydarzenie rozpoczęła, zgodnie z tradycją, uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Ducha Świętego celebrowana przez ks. proboszcza dr. Piotra Petryka, w której udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, radni, przedstawiciele związków kombatanckich oraz delegacje ze sztandarami: Legion Harcerski im. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapora”, Zrzeszenie “Wolność i Niezawisłość” w Poniatowej, przedstawiciele OSP w terenu Gminy Poniatowa. Mszę uświetniła oprawa muzyczna Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Centrum Kultury, Promocji i Turystki w Poniatowej.

Po nabożeństwie wszyscy zebrani pod przewodnictwem orkiestry przemaszerowali korowodem ulicą Fabryczną pod pomnik na “Starym Osiedlu”, a następnie na Plac Konstytucji 3 Maja, gdzie odbył się ceremoniał wciągnięcia Flagi Państwowej, podczas którego został odegrany hymn Polski. Uroczystość poprowadził Adam Koma z OSP KSRG w Kraczewicach.

Pod pomnikami zostały złożone wiązanki kwiatów oraz znicze przez przedstawicieli: lokalnych władz samorządowych – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Poniatowej Ewę Baranowską, Burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka i Sekretarza Gminy Dominika Molestę, władze Powiatu Opolskiego reprezentowanego przez członka Zarządu Michała Kramka i Radnego Rady Powiatu Opolskiego – Wojciecha Furtaka, przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, przedstawicieli Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwość, przedstawicieli Koła Powiatowego Stowarzyszenia Polska 2050 , przedstawicieli związków kombatanckich, przedstawicielki Stowarzyszenia “Amazonki” Poniatowa, Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość” oraz Legionu Harcerskiego im. mjr. Hieronima Dekutowskiego “Zapora”.

Wartę honorową przy pomnikach pełnili Harcerze z 38 Drużyny Harcerskiej ze Szkoły Podstawowej w Poniatowej.

Uroczystość zakończyły występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Dziecięcej Kapeli Ludowej.