Aktualności

KOLEJNE INWESTYCJE W GMINIE PONIATOWA

I. 07 października 2020 r. ODEBRANO ZADANIE pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Poniatowa Etap 1.”

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadnie zostało zrealizowane w terminie do 11.10.2020 roku, zgodnie z umową INP.271.9.2020 z dnia 17.12.2019 roku.
Wykonawca:
PPHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Roman Madejek, Godów 1, 24-350 Chodel.

Wartość inwestycji: 863 168,10 brutto.
Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej 108067L w miejscowości Niezabitów, gmina Poniatowa – odcinek długości 966,68 m.
Zadanie nr 4. Przebudowa drogi gminnej 108068L w miejscowości Niezabitów gmina Poniatowa – odcinek długości 533,06 m.
Zadanie nr 5. Przebudowa drogi gminnej 108045L w miejscowości Niezabitów, gmina Poniatowa – odcinek długości 558,24 m.

Wykonawca:
PPHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Roman Madejek, Godów 1, 24-350 Chodel.

II. Rozpoczęto realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Kraczewicach, zgodnie z umową INP.7013.58.2020 z dnia 28 września 2020 roku”.

Zakres prac obejmuje:
– wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,
– malowanie części budynku niepodlegającej ociepleniu,
– wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej,- wymianę parapetów zewnętrznych,
– wykonanie ogrodzenia na podmurówce przy granicy działki wraz z odprowadzeniem wody,
– wykonanie uzupełnienia opaski odwadniającej budynku.
Szacowana wartość inwestycji wynosi: 122 332,13 zł brutto.
Wykonawca:
BUDEX Kamil Malinowski, ul. Hugona Kołłątaja 9, 24-100 Puławy.
Planowany termin zakończenia prac: 30.11.2020 roku.

III. Zakończenie prac:
Dotyczy umowy INP.7013.69.2020 z dnia 16.09.2020 roku.
Zadanie pn.: „Utwardzenie placu przy budynku OSP Szczuczki Kolonia”.

Zakończono prace mające na celu utwardzenie placu przy budynku OSP Szczuczki Kolonia, które objęły powierzchnię 285m2 – nawierzchnia mineralno-asfaltowa.

Wykonawca:
Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe „ROLBUD”
i Kopalnia Piasku Roman Madejek, Godów 1, 24-350 Chodel.

Wartość inwestycji: 37 508,85 zł brutto.