Aktualności

III Konkurs gminny pn. ,,Mistrz Ortografii” – rozstrzygnięty !

Dzisiaj, tj. 24 marca br., w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych II etapu konkursu gminnego pn. ,,Mistrz Ortografii”. Nad wydarzeniem patronat honorowy objął burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk. Konkurs ortograficzny ma na celu podnoszenie poziomu kształcenia językowego, upowszechnianie kultury słowa oraz integrację środowiska szkolnego. Do sprawdzenia swoich umiejętności przystąpili finaliści 8 klas ze szkół podstawowych z terenu Gminy Poniatowa.

Na początku uroczystości Dyrektor SP w Poniatowej Rafał Pastwa powitał wszystkich zebranych na Auli, wśród których obecni byli: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, zastępca burmistrza Aneta Poniatowska, organizatorzy konkursu, nauczyciele oraz uczniowie. Po części oficjalnej burmistrz Poniatowej wraz z zastępcą burmistrza oraz dyrektorem SP w Poniatowej wręczyli dyplomy i nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych, które ufundowało Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Gmina Poniatowa.

W tym roku wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie oraz nauczycielki, które ich przygotowały otrzymali upominki. Były to książkowe albumy i materiały promocyjne z MEiN. Każdy z 28 uczniów II Etapu Konkursu wraz z Paniami nauczycielkami otrzymali vouchery na bezpłatny wstęp do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zwycięzcy konkursu:

I MIEJSCEJulia Piłat – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali Drugiej

II MIEJSCE – Jakub Bucior – Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg Zarembiny w Niezabitowie

III MIEJSCE – Karol Dacka – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

III Miejsce – Natalia Marcewicz – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

Wyróżnieni:

Aleksandra Sala – Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Poniatowej

Aleksandra Sztębara – Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Poniatowej

Nadia Chwaszczewska – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kraczewicach

Cezary Czopek – Szkoła Podstawowa im. E. Szelburg Zarembiny w Niezabitowie

Julia Zielińska – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej

Weronika Czajka – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej

Wszystkim serdecznie gratulujemy!