Aktualności

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Kraczewicach

W miniony poniedziałek 6 sierpnia 2018 r. w Kraczewicach Prywatnych, odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia odrestaurowanego pomnika ku czci bohaterom powstania listopadowego, które połączono z po raz pierwszy obchodzonym w Polsce – Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

W ramach w.w. wydarzeń została odprawiona msza święta w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach, w której uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Grzegorz Kapusta, Starosta powiatu opolskiego Pan Zenon Rodzik, Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, Zastępca Burmistrza Poniatowej Pani Krystyna Sołdek, Radni Rady Miejskiej, poczty sztandarowe z terenu gminy, przedstawiciele organizacji i instytucji, a także szkół z terenu Gminy Poniatowa. O uroczystą oprawę zadbała dziecięca orkiestra dęta z CKPiT oraz Stowarzyszenie Nasza Historia z Opola Lubelskiego.

Po mszy odbył się wspólny przemarsz pocztów sztandarowych ochotniczych  straży pożarnych z Gminy Poniatowa, organizacji kombatanckich i szkół, który poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z CKPiT, pod odnowiony pomnik.

Mogiła, przy której zostały złożone wieńce przez przedstawicieli władz, instytucji, stowarzyszeń oraz Szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach,  jest prawdopodobnie jedynym w powiecie miejscem pochówku zabitych powstańców z walk z Rosjanami w kwietniu 1831 roku. Prawdopodobnie leży tam kilkudziesięciu ułanów generała Juliana Sierawskiego, poległych w bitwie pod Wronowem z 17 kwietnia 1831 r., gdzie straty Polskie w tych okolicach wyniosły blisko 200 ludzi.

Miejsce pamięci usytuowane jest na gruncie prywatnym. W związku z powyższym prace związane z odnowieniem pomnika przyniosły wiele  trudu, głównie z administracyjno-prawnego punktu widzenia. W celu zintensyfikowania prac remontowych mogiły,  powstał Społeczny Komitet odnowy pomnika, w  skład którego weszli: Andrzej Chyła, Marek Frąckiewicz, Justyna Kwiatkowska, mieszkańcy Kraczewic a zarazem członkowie organizacji i stowarzyszeń. Komitet przy wsparciu Burmistrza Poniatowej i pracowników Urzędu Miejskiego rozpoczął prężne działania od maja bieżącego roku. Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Kraczewicach przeprowadzono zbiórkę pieniężną w dniu 10 czerwca 2018 r. podczas  święta szkoły. Przy Urzędzie Miejskim w Poniatowej założone zostało specjalne konto, na które można wpłacać środki na pokrycie wydatków związanych z odnowieniem mogiły. Komitet wystąpił do firm, instytucji oraz organizacji z prośbą o wsparcie tej jakże szczytnej inicjatywy.

Jednocześnie trwały prace związane z ustaleniem wymogów konserwatorskich. Zamówiono płytę z piaskowca. Dużym zaskoczeniem podczas prac rozbiórkowych przy pomniku było odkrycie  starej płyty z 1935 r., co przyczyniło się do ponownych uzgodnień konserwatorskich. Jednakże zgodnie  z oczekiwaniami, stara płyta została zabezpieczona, na której wykonano obudowę z piaskowca łącznie ze schodami.

Po uroczystym złożeniu kwiatów w hołdzie poległym bohaterom, Pan Krzysztof Domżał – Prezes Stowarzyszenia Nasza Historia- wygłosił wykład na temat poczynań ludności cywilnej, która pomimo wszelkich trudów walczyła o suwerenność naszej Ojczyzny, podczas powstania listopadowego.

Za prace wykonane w ramach remontu pomnika, wielkie podziękowania kierujemy Państwu Annie i Krzysztofowi Wyroślakom – właścicielom firmy Probatus, za wielkie zaangażowanie, pracę oraz nieocenione doradztwo. Dziękujemy również pracownikom GPGK, Radom Sołeckim i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania przedsięwzięcia.

Kolejna część obchodów miała miejsce na terenie Domu Muzyki w Kraczewicach, gdzie wspólnie z Centrum Kultury, Promocji i Turystyki zorganizowano piknik, na którym zaproszeni goście oraz mieszkańcy świętowali Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Obchody tego święta przypadają na dzień 12 lipca. Dzień ten poświęcony jest mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego. Ponadto, święto jest okazaniem szacunku dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

Podczas uroczystości głos zabrali Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Grzegorz Kapusta, Starosta Powiatu Opolskiego Pan Zenon Rodzik oraz Członek Rady Powiatu Pan Andrzej Chyła, a  wykład historyczny wygłosiła Pani Irena Piątek.

Nie zabrakło również występów artystów z CKPiT. Patriotyczne utwory zaśpiewali soliści, a Dziecięca Kapela Ludowa swoim skocznym repertuarem bawiła zgromadzoną publiczność. Piknik nie mógłby się odbyć bez pomocy lokalnych stowarzyszeń, które przygotowały wykwintne potrawy regionalne.

Wszystkim organizatorom, wykonawcom oraz darczyńcom serdecznie dziękujemy za wkład i zaangażowanie podczas organizacji minionego wydarzenia.