Aktualności

Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego

W środę 2 czerwca 2017 roku w godzinach 9-15.00 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce otworzą swoje drzwi dla wyborców. Każdy będzie mógł wziąć udział w konsultacjach kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych, zapoznać się z najważniejszymi zasadami przeprowadzania tych wyborów oraz poznać swoje prawa, wynikające z Kodeksu wyborczego. W 49 Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego, usytułowanych w obecnych i dawnych miastach wojewódzkich, urzędnicy KBW będą prezentować proponowaną przez Państwową Komisję Wyborczą kartę w formie broszury formatu A0. Każdy wyborca będzie mógł podzielić się swoją opinią co do samej karty, jak i propozycji treści informacji o sposobie głosowania. Ponadto wyborcy będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o prawie do głosowania, udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz zapoznać się z zasadami głosowania w wyborach samorządowych.

 Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

Środa 21 czerwca 2017 roku będzie dniem otwartym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie, w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych. Konsultacje przeprowadzone w godzinach 9-15.00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie ul. Spokojna 9b w Sali konferencyjnej. W tym dniu wyłożone do wglądu będą przykładowe wzory kart do głosowania. Pracownicy delegatury będą informować wyborców niepełnosprawnych i zasadach głosowania w wyborach samorządowych jak również o działaniach stale wykonywanych przez Komisarza Wyborczego w Lublinie i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego: wybory i referenda w toku kadencji, czynności związane z wygaszaniem mandatów i obsadą mandatów, nadzór nad rejestrem wyborców, prowadzenie rejestru korzyści.