Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej – 2022 r.

„Od oświaty zależy w znacznej mierze przyszłość całych społeczeństw” św. Jan Paweł IIW całej Polsce obchodzimy dziś (14.10) Dzień Edukacji Narodowej – potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Święto to ma swoje początki w 1972 r. Wówczas powstała ustawa Karta praw i obowiązków nauczyciela. Jednak początki tego Dnia sięgają znacznie wcześniejszego okresu w historii naszego Państwa – powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z 1773 roku. Komisja, której pierwotna nazwa brzmiała: „Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca” była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce.