Aktualności

Czym jest BDO? Kogo dotyczy wpis do rejestru ?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO) to system informatyczny uruchomiony przez Ministerstwo Klimatu, który działa od stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje: https://bdo.mos.gov.pl/

W ramach tego systemu marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów, które wprowadzają do obrotu produkty, produkty w opakowaniach i gospodarują odpadami.

Zgodnie z zapisami ustawy od 1 stycznia 2020 roku ewidencja odpadów oraz ich sprawozdawczość prowadzona będzie wyłącznie elektronicznie.

Na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego mogą Państwo dowiedzieć się:

– kto jest ZOBOWIĄZANY dokonać wpisu do rejestru;
– kto NIE PODLEGA wpisowi do rejestru;
– jakie dokumenty są wymagane;
– opłaty i zwolnienia z opłat za wpis do rejestru.

Również na stronie BIP dostępne są wszelkie niezbędne załączniki.

Link do strony BIP: KLIK