Aktualności

Budżet na 2018 rok uchwalony

W czwartek, 21 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Poniatowej przyjęła jednogłośnie uchwałą budżet na 2018 rok. Budżet w skróconej wersji zaprezentowała wszystkim obecnym na sesji Zastępca Burmistrza Pani Krystyna Sołdek. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydatki 2018 roku oraz źródła ich pokrycia (dochody).

 

Budżet na 2018 rok (wersja skrócona)