Aktualności

BEZPIECZNI NA DRODZE – Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2022 r.

Etap Gminny

25 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych.

Do eliminacji przystąpili uczniowie, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: w młodszej – czteroosobowej (2 chłopców i 2 dziewczynki) oraz w starszej (trzyosobowej). Z terenu Gminy Poniatowa w konkursie wzięły udział drużyny ze szkół podstawowych z Poniatowej Kolonii  i Kraczewic – reprezentujące grupę młodszą oraz grupę starszą z Niezabitowa i z Poniatowej.

Rozgrywki rozpoczęły się testami ze znajomości przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań. Następnie oceniane były umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Sędzią Głównym turnieju był  sierż. szt. Grzegorz Pluta.

Po podsumowaniu trzech konkurencji w młodszej grupie zwyciężyła reprezentacja szkoły z Kraczewic, natomiast w starszej grupie wiekowej z Poniatowej. Najlepszą zawodniczką zawodów I-ej grupie wiekowej została Lena Kozak ze Szkoły Podstawowej w Poniatowej Kolonii, a najlepszym zawodnikiem w w II-ej grupie wiekowej – Krzysztof Skóra ze Szkoły Podstawowej w Poniatowej.

Etap Powiatowy

29 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym.

W rywalizacji wzięło udział dziesięć drużyn z powiatu: cztery z grupy młodszej i sześć z grupy starszej.  Naszą gminę reprezentowali uczniowie z grupy starszej: Skóra Krzysztof, Sarna Kacper, Staniak Dawid i Kalita Patryk (rezerwowy) ze Szkoły Podstawowej w Poniatowej oraz z grupy młodszej: Maksymilian Misztal, Kiełbasa Kinga, Mróz Weronika i Witkowski Hubert ze Szkoły Podstawowej w Kraczewicach.

Zacięta rywalizacja uczniów rozpoczęła się od testów ze znajomości przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań. Następnie uczestnicy wykonywali zadania praktyczne, pokonując na rowerze tor przeszkód do wylosowanych punktów kontrolnych w miasteczku ruchu drogowego. Ostatnim etapem było udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu pozorantowi.

Uczestnicy z terenu Gminy Poniatowa dzielnie walczyli o laur zwycięstwa. Zawodnicy: Skóra Krzysztof ze Szkoły Podstawowej w Poniatowej i Maksymilian Misztal z Kraczewic zajęli 3 miejsce indywidualnie. Drużynowo SP z Poniatowej i SP z Kraczewic zajęły 4 miejsce. 

Serdecznie gratulujemy!