Aktualności

Betlejemskie Światełko Pokoju w Urzędzie Miejskim w Poniatowej

W dniu 18.12.2020 r. harcerze wraz z pwd. drużynową – Dorotą Herdą 38 Drużyny Harcerskiej z Poniatowej, przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju Burmistrzowi Poniatowej Panu Pawłowi Karczmarczykowi.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Historia Betlejemskiego Światełka Pokoju rozpoczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych, ataków terrorystycznych, mieście gdzie ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień.
To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi, niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną i krzewiąc największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Szczególne znaczenie ma ono w obecnym czasie związanym z pandemią.