Aktualności

24 grudnia 2020 r. dzień wolny od pracy Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza – Kierownika Urzędu z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r., na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 tekst jednolity ze zm.), ustalono dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Poniatowej.