Aktualności

12 maja 2022 r. – podpisanie umowy na budowę sal gimnastycznych w 4. szkołach podstawowych w Gminie Poniatowa

W dn. 12 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej nastąpiło oficjalne podpisanie umów na budowę sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Niezabitowie, Kowali Drugiej, Dąbrowie Wronowskiej i Poniatowej Kolonii, pomiędzy Zamawiającym – Gminą Poniatowa reprezentowaną przez burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka oraz skarbnik Gminy Annę Rutę, a Wykonawcą- firmą „EDACH Spółka  z o. o. Spółka komandytowa” z siedzibą w Jakubowicach Konińskich – Kolonii, reprezentowaną przez komplementariusza Jana Starownika i prokurenta Jarosława Bryla.

Całkowita wartość zadania wynosi 14 869 999,99 zł brutto. Część środków finansowych na realizację inwestycji Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 996 000,00 zł i Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – 5 999 700,00 zł – łącznie 9 995 700,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę budynków istniejących szkół o budynek niepodpiwniczony, parterowy, stanowiący samodzielną kubaturę powiązaną funkcjonalnie z budynkiem szkoły, w którego zakres wchodzi:  jednoprzestrzenne pomieszczenie sali gimnastycznej o wymiarach budowlanych 12,06×24,06 m, pomieszczenia zaplecza sali: sanitarno-szatniowe, pokój nauczyciela wf-u z zapleczem sanitarnym i magazyn sprzętu sportowego, szatnia z zapleczem, pomieszczenie porządkowe; budowę hydrantu zewnętrznego nadziemnego; budowę łącznika z istniejącym budynkiem szkoły; budowę niezbędnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wykonanie utwardzenia terenu (ciągi piesze i opaska); dostawę wraz z montażem wyposażenia sportowego stałego sali gimnastycznej oraz dostawę wraz z montażem mebli.