Dane teleadresowe

URZĘDY I INSTYTUCJE

URZĄD MIEJSKI  ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa

Sekretariat: (081) 820-48-36

  •  Burmistrz
  • Przewodniczący Rady Miejskiej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. ul. Młodzieżowa 4 24-320 tel: (081) 820-48-06

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Młodzieżowa 4 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-47-98

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kraczewicka 31 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-42-90

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lub.Filia w Poniatowej ul. Młodzieżowa 2 24-320 Poniatowa tel: (081)820-42-09

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul.Szkolna 6 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-47-22

Urząd Pocztowy ul. 1 Maja 6 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-40-75

Komisariat Policji ul. 1 Maja 12 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-40-97

Pogotowie Gazowe ul. Kraczewicka 104 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-40-92

SŁUŻBA ZDROWIA

Pogotowie Ratunkowe: tel:(081) 827-22-55

Szpital Powiatowy w Poniatowej: ul. Fabryczna 18 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-40-41

Przychodnia Rejonowa: ul. 11 Listopada 1 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-48-16

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasza Przychodnia” ul. Lubelska 3 24-320 Poniatowa tel:81-440-6-70

Przychodnia Pediatryczna: ul. 11 Listopada 1 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-46-15

Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc: ul. Fabryczna 6 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-47-30

OŚWIATA

Miejsko-Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty: ul. Młodzieżowa 2 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-45-05

Gimnazjum: ul. Szkolna 8 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-46-79

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego: ul. Szkolna 9 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-46-79

Zespół Szkół w Poniatowej: ul. Fabryczna 16c 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-56-24

Przedszkole Miejskie w Poniatowej: ul. Szkolna 7 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-43-14

KULTURA

Dom Muzyki: Kraczewice 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-56-43

Centrum Kultury Promocji i Turystyki: ul. Fabryczna 1 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-45-54, (081) 820-40-55

Ognisko Pracy Pozaszkolnej:ul. Młodzieżowa 6 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-47-86

Kino „Czyn”:ul. 11 Listopada 4 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-45-54

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna: ul. Fabryczna 1 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-40-77

KOŚCIOŁY

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Ducha Św.: ul. Lubelska 3 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-34-34

Parafia Rzymsko Katolicka pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa: Kraczewice 24-320 Poniatowa tel: (081) 820-40-01