„Eko-energia w gminie Poniatowa-etap II”

11.01.2017 r.

Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Eko-energia w gminie Poniatowa-etap II”

W czwartek 22 grudnia 2016 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na swojej stronie internetowej ogłosił listę rankingową projektów z działania 4.1 Wsparcie Wykorzystania OZE. Z przyjemności informujemy, że projekt „Eko-energia w gminie Poniatowa – etap II”, zakładający zakup i montaż 410 zestawów instalacji kolektorów słonecznych dla gospodarstw domowych otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 739 839,18 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 3 643 249,94 zł. Jest to duży sukces i jednocześnie bardzo dobra informacja dla mieszkańców Gminy Poniatowa, którzy prawdopodobnie już w nowym roku będą mogli się cieszyć ciepłą, energooszczędnie ogrzewaną wodą. Projekt znalazł się w czołówce listy rankingowej, uzyskując 98 pkt. na 100 pkt możliwych. Warto podkreślić, iż Poniatowa jest tylko jedną z dwóch gmin w powiecie opolskim, która otrzymała dofinansowanie. Na etapie oceny merytorycznej dofinansowania nie otrzymało aż 142 projekty. Realizacja projektu została przewidziana we wniosku na 2017 i 2018 rok. Rozpoczęcie prac wstępnie planowane jest na wiosnę 2017 r.

Projekt montażu ogniw fotowoltaicznych w 69 gospodarstwach został dobrze oceniony i uzyskał 85 pkt. Jest to zadowalający wynik, który na ten moment niestety nie pozwolił na otrzymanie dofinansowania. Jedną z przyczyn było tak zwane kryterium „efektywności kosztowej”, tj. im droższa instalacja OZE tym mniejsza ilość otrzymanych punktów. Instalacje fotowoltaiczne są kosztowniejsze w porównaniu z kolektorami słonecznymi, a zły stan techniczny niektórych gospodarstw zgłoszonych do projektu dodatkowo podnosił wartość inwestycji. Sytuacja nie jest jednak jeszcze przesądzona, ponieważ pojawienie się oszczędności po przetargowych może dać szansę na otrzymanie dofinansowania. Fotowoltaika jest innowacyjną i stosunkowo nową metodą pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, która dopiero teraz staje się w Polsce popularna. Jeżeli pojawią się kolejne konkursy dofinansowane z UE Gmina Poniatowa na pewno będzie brała w nich udział.


Projekt Eko-Energia w Gminie Poniatowa- etap II – ważna informacja dla mieszkańców

23.08.2017 r.

Nasz projekt „Eko-energia w Gminie Poniatowa – etap II” złożony w ramach konkursu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE otrzymał dofinansowanie. Zwracamy się więc do osób, które podpisały umowy użyczenia nieruchomości o stawienie się w dniach 22 sierpnia – 15 września 2017 roku, w pokoju 201 Urzędu Miejskiego, w celu podpisania umowy współfinansowania realizacji projektu. Umowę winni podpisać wszyscy właściciele/ współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości.
Wzór umowy:
Umowa – kolektory słoneczne


19.10.2017 r.

KOLEKTORY SŁONECZNE – OSTATNIA SZANSA !!!

Informujemy mieszkańców naszej gminy, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania z montażu kolektorów słonecznych na domach jednorodzinnych.

Projekt dofinansowywany jest ze środków UE w wysokości 85%. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego (piętro II, pokój 201) w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz dopisania się na listę uzupełniającą.„Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w gminie Poniatowa”

07.07.2017 r. 

Rozpoczynamy realizację kolejnej inwestycji w Poniatowej – termomodernizacją budynku Gimnazjum

Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Zastępcy Pani Krystyny Sołdek, Skarbnika Pani Anny Ruty, Kierownika Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek,  podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej. Budynek Szkoły będzie pierwszym z 6 budynków ujętych w projekcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa”.

Wartość inwestycji to: 2 376 112,00 zł.

Zakres prac obejmie m.in. docieplenie stropodachu wentylowanego, docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i auli, izolację i ocieplenie ścian fundamentowych, częściową wymianę stolarki, w tym okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników higrosterowalnych, docieplenie ścian zewnętrznych, roboty uzupełniające, instalację odgromową, przebudowę urządzeń technicznych instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowych rurociągów  i ich izolację wraz z montażem, przebudowę urządzeń instalacji c.w.u. oraz przebudowę instalacji elektrycznej w węźle ciepłym.

21.11.2017 r. 

Sukces Gminy Poniatowa!

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” został wybrany do dofinansowania w ramach działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt znalazł się na zaszczytnym 8 miejscu w rankingu złożonych 132 projektów i otrzymał dofinansowanie w kwocie 5 385 624,56 zł. Całkowita wartość zadania to 9 921 124,56 zł. Projektem termomodernizacji zostaną objęte następujące budynki: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, Budynek Urzędu Miejskiego w Poniatowej, Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie, Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali, Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej, Centrum Kultury Promocji i Turystyki (nowa część).  Gmina Poniatowa dostosuje wszystkie budynki z własnych środków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

17.01.2020 r. 

Zakończone prace remontowe

Informujemy, że zakończone zostały prace remontowe w ramach projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poniatowa.

 • Urząd Miejski w Poniatowej

Wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianą wszystkich grzejników. Zakres robót obejmował: wymianę wewnętrznych opraw oświetlenia, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej.

 • Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie

Wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą wszystkich grzejników  i ciepłej wody użytkowej oraz montaż instalacji solarnej na dachu budynku. Inwestycja obejmowała wykonanie izolacji fundamentów budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie tynku, docieplenie dachu i wymianę pokrycia dachowego, montaż instalacji odgromowej, wymianę rynien i rur spustowych. W ramach inwestycji  wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano opaskę budynku z kostki brukowej oraz nowe schody  do piwnicy budynku.

 • Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali Drugiej

Wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku stołówki wraz  z przebudową instalacji centralnego ogrzewania przy Szkole Podstawowej w Kowali Drugiej. Zakres robót obejmował: wymianę grzejników, ocieplenie i izolację ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie poddasza, wyminę rynien  i rur spustowych oraz wykonanie opaski z kostki brukowej.

Podpisanie umowy dotyczącej ,,Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Poniatowej”

27.02.2020 r. 

Dnia 26 lutego 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk Burmistrz Poniatowej w towarzystwie Pani Lidii Kuny Kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej podpisał umowę na realizację zadania w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wykonawcą jest firma ZAW-BUD Damian Zawisza.

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w zakresie docieplenia stropodachu, docieplenia wszystkich ścian zewnętrznych budynku w tym izolację ścian fundamentowych łącznie z cokołami oraz wykonania tynków, wymiany wybranej stolarki okiennej oraz drzwiowej, obróbek blacharskich, parapetów, rynien dachowych i rur spustowych wraz z odnowieniem elementów stalowych budynku. Dodatkowo zostaną wykonane roboty elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych oświetlenia wymiennikowni, zasilania urządzeń węzła cieplnego, instalacji odgromowej i uziemiającej.

W zakresie robót sanitarnych zostanie wykonany nowy węzeł cieplny oraz wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z montażem kolektorów słonecznych.


12.05.2020 r.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PONIATOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO”

W ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  w gminie Poniatowa współfinansowanego w ramach PRO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w zakresie docieplenia stropodachu, docieplenia wszystkich ścian zewnętrznych budynku w tym izolację ścian fundamentowych łącznie z cokołami oraz wykonania tynków, wymiany wybranej stolarki okiennej oraz drzwiowej, obróbek blacharskich, parapetów, rynien dachowych i rur spustowych wraz z odnowieniem elementów stalowych budynku. Dodatkowo zostaną wykonane roboty elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych oświetlenia wymiennikowni, zasilania urządzeń węzła cieplnego, instalacji odgromowej i uziemiającej.

W zakresie robót sanitarnych zostanie wykonany nowy węzeł cieplny oraz wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Wykonawca ZAW – BUD Damian Zawisza, ul. Moniuszki 10, 28-100 Busko Zdrój,

Wartość inwestycji: 1 670 000,00 zł

Planowany termin zakończenia prac: 30.10.2020 r.


„Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego w Poniatowej”

09.03.2020 r.

Poniatowskie Przedszkole będzie docieplone za unijne pieniądze

Projekt Gminy Poniatowa „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego w Poniatowej” został wybrany do dofinansowania 11 grudnia 2019 roku. Na jego realizację otrzymaliśmy kwotę 385 923,22 zł. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Całkowity budżet projektu zamyka się kwotą 561 778,53 zł.

Projekt ubiegał się o dofinansowanie w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Warto wspomnieć, że termomodernizacja budynku zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło i co za tym idzie obniża koszty jego ogrzewania przy jednoczesnej poprawie komfortu termicznego. Ponadto termomodernizacja budynku polega na wprowadzeniu zmian, które ograniczą ucieczkę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz.
Zgodnie z dokumentacją techniczną zakres termomodernizacji przedszkola obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian podziemnych, docieplenie stropodachu i dachu nad wiatrołapem, wymianę obróbek blacharskich, podokienników, wymianę orynnowania dachu i daszku oraz inst. odgromowej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont schodów zewnętrznych i studzienek okiennych, remont daszku nad wejściem, montaż nawiewników okiennych w oknach istniejących, remont instalacji c.o. Instalacja zostanie wyposażona w bezprzewodowy system zarządzania energią.

Przewiduje się, że ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniesie 311,5 GJ/rok.

Inwestycja rozpocznie się w drugim kwartale 2020 roku, a planowane zakończenie realizacji przewidziano na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku.

12.05.2020 r.

„TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W PONIATOWEJ”

W ramach projektu: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego w Poniatowej współfinansowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z dokumentacją techniczną zakres termomodernizacji przedszkola obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian podziemnych, docieplenie stropodachu i dachu nad wiatrołapem, wymianę obróbek blacharskich, podokienników, wymianę orynnowania dachu i daszku oraz inst. odgromowej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont schodów zewnętrznych i studzienek okiennych, remont daszku nad wejściem, montaż nawiewników okiennych w oknach istniejących, remont instalacji c.o. Instalacja zostanie wyposażona w bezprzewodowy system zarządzania energią.

Wykonawca: Usługi remontowo – budowlane BUDEX inż. Kamil Malinowski, ul. Kołłątaja 9, 24-100 Puławy

Wartość inwestycji 376 998,75 zł.

Planowany termin zakończenia prac: 30.10.2020 r.


Poniatowa – stawy pełne energii”

15.03.2019 r.

Podpisanie umowy na realizację projektu „Poniatowa – stawy pełne energii”

W środę 13.03.2019 r. Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk podpisał umowę na dofinansowanie projektu: „Poniatowa – stawy pełne energii”. Gmina Poniatowa otrzymała ponad 845 tys. zł w ramach RPOWL na działania związane z turystyką przyrodniczą.

Projekt zakłada realizację następujących zadań: wybudowanie obiektu turystycznego i rekreacyjnego na terenie parku miejskiego – naturalistycznego placu zabaw z zestawem wspinaczkowym i wiszącym mostem oraz z elementami małej architektury i infrastruktury teletechnicznej tj. systemu monitoringu placu, montażu infokiosku z zapewnioną wizualną i głosową obsługą w dwóch językach obcych, co przyczyni się do zaspokajania potrzeb, zarówno mieszkańców jak i turystów.

Park miejski uatrakcyjni ścieżka dydaktyczna z 7 stanowiskami przyrodniczymi, tablicami informacyjnymi o środowisku naturalnym „Doliny Dziesięciu Stawów”.

Projekt ponadto obejmuje budowę fragmentu drogi rowerowej oraz renowację fontanny.

Wartość całkowita projektu: 1 325 743,38

Dofinansowanie UE: 854 602,64

Wydatki kwalifikowalne: 1 005 414,90


„Poniatowa – Kraina zdrowego oddechu”

02.07.2018 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.”Poniatowa – Kraina zdrowego oddechu”

Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Poniatowa- Kraina zdrowego oddechu”, uzyskując 92 pkt. na 100 możliwych w ramach konkursu RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17.

Głównym celem projektu jest zrównoważone wykorzystanie potencjału zasobów naturalnych zbiorników wodnych dla zwiększenia rozwoju społeczno- gospodarczego miasta i gminy Poniatowa.

Zaplanowane działania zakładają remont 10 zbiorników wodnych położonych w centrum miasta, polegający na odmuleniu dna zbiorników, zagospodarowaniu wypływu źródełka zasilającego zbiorniki, budowie pomostu przy zbiorniku, remoncie obiektów piętrząco- upustowych, budowie ścieżek wokół zbiorników oraz oświetleniu terenu z wykorzystaniem OZE.

Projekt stanowi kontynuację zintegrowanych działań, zapoczątkowanych remontem CKPiT oraz Kina Czyn i będzie stanowił część kompleksowego rozwiązania, które umożliwi realizację kolejnych projektów sferycznych dotyczących rewitalizacji w gminie Poniatowa.

Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR to 1 000 364,54zł

Całkowita wartość projektu to 1 937 714,01 zł

Realizacja projektu rozłożona została na lata 2018-2019.


„Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”

16.11.2018 r.

GMINA PONIATOWA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE NA REWITALIZACJĘ MIASTA !


Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak kończy swoją kadencję wspaniałym akcentem. Po trzech latach ciężkiej pracy i przygotowań otrzymano dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020, na realizację tak długo oczekiwanego projektu pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”. Projekt znalazł się na 4 miejscu w rankingu i otrzymał najwyższe dofinansowanie wśród złożonych projektów z całego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość inwestycji to 11 378 700,30 zł, dofinansowanie z środków Unii Europejskiej to 6 746 118,84 zł, dofinansowanie z budżetu Państwa 715 892,33 zł.

Zakres projektu obejmuje m.in. refundację kosztów związanych z przebudową ulicy Słonecznej oraz wyodrębnienie z chodnika przy ul. Nałęczowskiej ścieżki rowerowej. W ramach projektu zaplanowano rewitalizację Placu Konstytucji 3-go Maja wraz z otoczeniem, w tym przekształcenie części ul.Targowej na ulicę dwukierunkową; rewitalizację obszaru pomiędzy ul. Brzozową (budowa ścieżek komunikacyjnych, wykonanie ścieżki rowerowej, wymiana nawierzchni asfaltowej, budowa chodników, budowa małej sceny letniej, montaż siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu); modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w celu nadania mu funkcji społecznych, wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz likwidacją barier architektonicznych. Została podpisania także umowa na remont kładki spacerowej dla pieszych, w ciągu alei spacerowej nad stawami, przy Hotelu Słowik.

Inwestycja przewiduje także budowę dwóch nowych budynków. Na miejscu szaletu miejskiego powstanie budynek usługowy z przeznaczeniem pod wynajem na prowadzenie małej działalności gospodarczej wraz z częścią sanitarną. Obok otwartego basenu funkcjonować będzie Punkt Informacji Turystycznej z częścią sanitarną, przebieralnią oraz częścią usługową.

Umowę na realizacje projektu pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” podpisze już nowo wybrany Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk.

19.12.2018 r.

UMOWA NA REWITALIZACJĘ MIASTA PODPISANA

W dniu 19.12.2018 r. Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk w obecności Skarbnika Gminy Poniatowa Anny Ruty, podpisał umowę na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” dofinansowanego ze środków RPO WL 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano rewitalizację Placu Konstytucji 3-go Maja wraz z otoczeniem, w tym przekształcenie części ul.Targowej na ulicę dwukierunkową; rewitalizację obszaru pomiędzy ul. Brzozową (budowa ścieżek komunikacyjnych, wykonanie ścieżki rowerowej, wymiana nawierzchni asfaltowej, budowa chodników, budowa małej sceny letniej, montaż siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu); modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w celu nadania mu funkcji społecznych, wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz likwidacją barier architektonicznych. Zostanie także wymienione oświetlenie drogowe od skrzyżowania z drogą wojewódzką z ul. Kraczewicką. Trwają prace związane z remontem kładki spacerowej dla pieszych, w ciągu alei spacerowej nad stawami, przy Hotelu Słowik. Ponadto, zostaną zrefundowane koszty związane z przebudową ul. Słonecznej oraz wyodrębnienia z chodnika przy ul. Nałęczowskiej ścieżki rowerowej.

Przypominamy, że projekt znalazł się na 4 miejscu w rankingu i otrzymał najwyższe dofinansowanie wśród złożonych projektów z całego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość inwestycji to 11 378 700,30 zł, dofinansowanie z środków Unii Europejskiej to 6 746 118,84 zł, dofinansowanie z budżetu Państwa 715 892,33 zł.

06.07.2020 r.

Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Fabrycznej i ul. Nałęczowskiej.

Zakończono prace dotyczące modernizacji oświetlenia drogowego przy ul. Fabrycznej i ul. Nałęczowskiej w Poniatowej. Inwestycja realizowana była w  ramach projektu: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa.”

Prace dotyczyły m.in.: przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z montażem szafy oświetlenia ulicznego; wymiany urządzeń oświetleniowych poprzez montaż 34 sztuk stylowych słupów oświetlenia drogowego z oprawami LED na wysięgniku.

17.07.2020 r.

Podpisano umowę na modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej

W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk podpisał umowę z prezesem firmy „Homeway” Panem Piotrem Bartkowskim na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Modernizacja budynku i jego otoczenia obejmuje m.in.:

montaż wewnętrznej platformy przychodowej dla niepełnosprawnych, montaż zewnętrznej platformy pionowej dla niepełnosprawnych w szybie o konstrukcji samonośnej wraz z wykonaniem fundamentów, montaż zewnętrznych pochylni dla niepełnosprawnych, remont istniejących i budowę nowych schodów zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wybranych pomieszczeń, wykonanie nowych posadzek wybranych pomieszczeń, wymianę podłogi sportowej w sali sportowej, remont posadzek i parapetów z lastryko, wykonanie nowych okładzin ściennych i malowanie pomieszczeń, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych dla nowoprojektowanych pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej sali sportowej oraz hydrantowej, wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych
i teletechnicznych.

Wartość robót budowlanych: 3 448 662,75 zł brutto
Termin realizacji: do 30.04.2021 r.

11.08.2020 r.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

Prace wykonywane są w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Roboty budowlane obejmujące modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Modernizacja budynku i jego otoczenia obejmuje m.in.: montaż wewnętrznej platformy przychodowej dla niepełnosprawnych, montaż zewnętrznej platformy pionowej dla niepełnosprawnych w szybie o konstrukcji samonośnej wraz z wykonaniem fundamentów, montaż zewnętrznych pochylni dla niepełnosprawnych, remont istniejących i budowę nowych schodów zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wybranych pomieszczeń, wykonanie nowych posadzek wybranych pomieszczeń, wymianę podłogi sportowej w sali sportowej, remont posadzek i parapetów z lastryko, wykonanie nowych okładzin ściennych i malowanie pomieszczeń, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych dla nowoprojektowanych pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej sali sportowej oraz hydrantowej, wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych
i teletechnicznych.

Wykonawca zadania: „Homeway” Piotr Bartkowski z siedzibą przu ul. Spokojnej 8a/20, 20-066 Lublin

Wartość robót budowlanych: 3 448 662,75 zł brutto

Termin realizacji: do 30.04.2021 r.

25.08.2020 r.

„PONIATOWA – STAWY PEŁNE ENERGII” – REWITALIZACJA PARKU W PONIATOWEJ”

Podpisano umowę na rewitalizację Parku Miejskiego w Poniatowej pomiędzyul. Nałęczowską, ul. 11 Listopada a zbiornikiem wodnym.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poniatowa  – stawy pełne energii” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś priorytetowa 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.3: Turystyka przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W sierpniu 2020r. rozpoczęto prace nad:

 • wykonaniem robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejących i budową nowych chodników oraz placów parkowych,
 • wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż zbiornika wodnego,
 • remontem schodów terenowych,
 • budową naturalistycznego placu aktywnego wypoczynku tj. zestawu do wspinania i mostu wiszącego  na  głównym placu parkowym,
 • budową ścieżki dydaktycznej z tabliczkami informacyjnymi,
 • wykonaniem rabat wzdłuż ścieżki dydaktycznej,
 • wykonaniem rabaty przy głównym placu parkowym oraz nasadzeniami wokół fontanny,
 • montażem małej architektury ( ławki, kosze na śmieci, pergole, stoliki, drogowskazy, tablice informacyjno-promocyjne),
 • przebudową istniejącej fontanny,
 • zmianą lokalizacji części istniejącego oświetlenia terenu,
 • wykonaniem kanalizacji teletechnicznej wraz ze studzienkami kablowymi,
 • wykonaniem zewnętrznych linii kablowych teletechnicznych i zasilających dla potrzeb telewizji dozorowej CCTV oraz zasilaniem info kiosku wraz z Wi-Fi,
 • montażem słupów oświetleniowych  z panelem fotowoltaicznym,
 • montażem info kiosku z punktem Wi-Fi oraz kamerą wideokonferencyjną,
 • montażem punktów kamerowych (stacjonarnych kamer do systemu zliczania i kamery obrotowej do obserwacji terenu).

Wykonawca: LS COMLEX SP.Z O. O.
ul. Nicollo Paganiniego 12/32
20-850 Lublin
Wartość inwestycji : 1 737 683,48 zł brutto.

10.09.2020 r.

ROZPOCZĘTO PRACE ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ PARKU MIEJSKIEGO W PONIATOWEJ

Rozpoczeto realizację projektu pn.: „Poniatowa  – stawy pełne energii” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś priorytetowa 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.3: Turystyka przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

„REWITALIZACJA PLACU KONSTYTUCJI, ULICY TARGOWEJ I ULICY BRZOZOWEJ W PONIATOWEJ”

W dniu 10 lutego 2021 r. Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk podpisał umowę z przedstawicielami wykonawcy Firmy STANDROG – Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego dotyczącą realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca:

Król Stanisław STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
ul. Orlanda 19
20-712 Lublin,

W ramach inwestycji zaplanowano:

– remont asfaltowej nawierzchni Placu Konstytucji polegający na wymianie nawierzchni placu na nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej i  wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej;

– remont nawierzchni jezdni manewrowej i parkingów wydzielonych z Placu Konstytucji poprzez wykonanie 28 miejsc parkingowych z kostki brukowej, z wydzieloną drogą manewrową asfaltową o szerokości 5,5 m;

– remont nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na ulicy Brzozowej na odcinku od Placu Konstytucji do ulicy Wesołej, polegającego na wykonaniu w miejscu dotychczasowej jezdni asfaltowej nowej jezdni z kostki kamiennej grafitowej z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej i zjazdami do przyległych posesji, w tym wykonanie w miejscu istniejących miejsc parkingowych o nawierzchni asfaltowej po lewej stronie – 34 miejsc parkingowych z kostki brukowej;

– remont nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na ulicy Targowej, polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, chodnika z kostki brukowej,  wykonaniu 34 miejsc parkingowych z kostki brukowej oraz budowy nowego asfaltowego zjazdu publicznego na drogę manewrową obsługującą parking na Placu Konstytucji;

– wykonanie zieleni w obrębie rewitalizowanego terenu  poprzez nasadzenia układu roślinności niskiej i wysokiej, w tym drzew i krzewów liściastych i iglastych oraz krzewinek zadarniających wraz z wykonaniem trawników;

– dostawę wraz z montażem małej architektury, tj. ławek z oparciem, koszy na śmiecie, stojaków na rowery, pergol drewnianych, pergoli o konstrukcji stalowej z zadaszeniem oraz masztu flagowego aluminiowego;

– wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w zakresie budowy rozdzielni RG, wykonania oświetlenia terenu w tym montażu nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED sterowanymi z zastosowaniem zegara astronomicznego oraz montażu systemu zewnętrznego monitoringu wizyjnego CCTV  umożliwiającego podgląd, identyfikację osób przebywających w dozorowanym otoczeniu i rejestrację zdarzeń poprzez montaż trzech kamer stacjonarnych zewnętrznych IP i 1 kamery obrotowej;

Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.09.2021 roku.

ZAKOŃCZENIE PRAC REWITALIZACYJNYCH W PARKU MIEJSKIM
W PONIATOWEJ W RAMACH PROJEKTU „PONIATOWA- STAWY PEŁNE ENERGII”

Zadanie realizowano w ramach projektu pn.: „Poniatowa – stawy pełne energii” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Wykonano roboty budowlane obejmujące rozbiórkę istniejących i budowę nowych chodników, placów parkowych oraz schodów terenowych. Zmieniono nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż zbiornika wodnego.
Na głównym placu parkowym znajduje się naturalistyczny plac aktywnego wypoczynku składający się z zestawu do wspinania i mostu wiszącego zamontowanego na nowoczesnej nawierzchni bezpiecznej EPDM. Odwiedzający park mają do dyspozycji info-kiosk z dostępem do sieci Wi-Fi oraz przewodniki audio ułatwiające poruszanie się po Parku i opisujące nową ścieżkę dydaktyczną o długości 260 metrów z siedmioma rabatami tematycznymi.
Nowe nasadzenia pojawiły się przy głównym placu parkowym oraz wzdłuż ścieżki dydaktycznej biegnącej przez centralna część parku i zostały pogrupowane tematycznie: rabata 1 – dąb szypułkowy, rabata 2 – nasadzenia tworzące łąkę kwiatową, rabata 3 – nasadzenia z roślin okrywowych, rabata 4 – nasadzenia z roślin cieniolubnych, rabata 5 – nasadzenia z krzewów liściastych, rabata 6 – nasadzenia z roślin cebulowych, rabata 7 – nasadzenia z róż rabatowych kończąca ścieżkę dydaktyczną.
W ramach inwestycji na terenie Parku pojawiły się nowe elementy małej architektury między innymi: ławki parkowe, kosze na śmieci, pergole, stoliki, drogowskazy, oraz tablice informacyjno- promocyjne. Kompleksowej przebudowie została poddana fontanna parkowa.
Zainstalowano lampy oświetleniowe z panelem fotowoltaicznym i punkty kamerowe będące częścią systemu zliczania osób odwiedzających park oraz kamery obrotowe do obserwacji terenu.

Głównym wykonawcą prac była firma LS COMLEX SP.Z O. O., ul. Nicollo Paganiniego 12/32, 20-850 Lublin.

Realizację zadania zakończono w styczniu 2021 roku.

Wartość inwestycji zgodnie z umową wyniosła: 1 737 683,48 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych „Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej”

Trwają roboty budowlane na ul. Brzozowej w Poniatowej związane z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej”.

Realizację inwestycji rozpoczęto od remontu  nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na ulicy Brzozowej na odcinku od Placu Konstytucji do ulicy Wesołej. W miejscu dotychczasowej jezdni asfaltowej powstanie nowa nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej i zjazdami do przyległych posesji.

W kolejnych etapach realizacji inwestycji  przeprowadzone zostaną roboty budowlane na ulicy Targowej i Placu Konstytucji. W obrębie rewitalizowanego terenu zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni, chodników i miejsc parkingowych, budowę nowego  zjazdu na drogę manewrową obsługującą parking na Placu Konstytucji, wykonanie zieleni oraz montaż małej architektury, tj. ławek z oparciem, koszy na śmieci, stojaków na rowery, pergoli drewnianych, pergoli z zadaszeniem oraz masztu flagowego.  Zamontowane zostaną nowe słupy oświetleniowe z oprawami LED  i system  zewnętrznego monitoringu wizyjnego CCTV umożliwiającego identyfikację osób przebywających w dozorowanym otoczeniu i rejestrację zdarzeń.

Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.09.2021 roku.
Wykonawca:
Król Stanisław STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
ul. Orlanda 19,
20-712 Lublin.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informacja na temat etapów realizacji prac związanych z rewitalizacją terenu w obrębie ul. Targowej, ul. Brzozowej i Placu Konstytucji w Poniatowej: http://um.poniatowa.pl/aktualnosci-wpisy/informacja-na-temat-prac-zwiazanych-z-rewitalizacja-terenu-w-obrebie-ul-targowej-i-brzozowej-w-poniatowej/

Trwają prace zadania w ramach projektu pn. „REWITALIZACJA TERENU POMIĘDZY ULICĄ BRZOZOWĄ A ZBIORNIKIEM WODNYM W PONIATOWEJ”

Trwają prace zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Inwestycja przewiduje wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki, budowę chodnika z drewnianych kręgów wzdłuż rzeki i punktu widokowego od ul. Nałęczowskiej, budowę sceny plenerowej z zadaszeniem, strefy rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku z siłownią zewnętrzną i parkiem linowym.
Wymianie będzie podlegała nawierzchnia miejsc parkingowych oraz budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Brzozowej. Wykonana zostanie instalacja elektryczna zewnętrzna wraz z oświetleniem terenu. Zamontowane zostaną nowe ławki, kosze na śmieci oraz zadaszenie z paleniskiem.
Dodatkowo zostaną wykonane nowe nasadzenia zieleni, wymienione będą trawniki wraz z warstwą humusową.
Teren od strony rzeki części południowej zostanie ogrodzony.

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Planowany termin zakończenia prac, zgodnie z umową, to 31.08.2021 r.

Zakończono roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”

Zakończono roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Na terenie miasta realizowano  równocześnie dwa zadania inwestycyjne: „Rewitalizację Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej” oraz „Rewitalizację terenu pomiędzy ulicą Brzozową a zbiornikiem wodnym w Poniatowej”.

W ramach  rewitalizacji Placu Konstytucji wykonano remont asfaltowej nawierzchni Placu Konstytucji polegający na wymianie nawierzchni placu na nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej i  wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej.  
Na ulicy Brzozowej na odcinku od Placu Konstytucji do ulicy Wesołej, w miejscu dotychczasowej jezdni asfaltowej, ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej grafitowej z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej i zjazdami do przyległych posesji, wykonano remont nawierzchni i chodników na ulicy Targowej.
W obrębie rewitalizowanego terenu  wykonano nasadzenia układu roślinności niskiej i wysokiej, w tym drzew i krzewów liściastych i iglastych oraz krzewinek zadarniających wraz z wykonaniem trawników. Zamontowano małą architekturę m.in. ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery, pergole drewniane, wiatę stalową z zadaszeniem oraz maszt flagowy. Teren oświetlają nowe stylowe lampy ledowe.

Wykonawcą była firma:
Król Stanisław STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego ul. Orlanda 19, 20-712 Lublin

 Na terenie pomiędzy ulicą Brzozową a zbiornikiem wodnym w Poniatowej w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja terenu pomiędzy ulicą Brzozową a zbiornikiem wodnym w Poniatowej”, utwardzono teren placu i ciągi komunikacyjne z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych – geokrat, wykonano ścieżkę rowerową i spacerową wzdłuż zbiornika wodnego. Powstała strefa rekreacyjna i aktywnego wypoczynku z  siłownią zewnętrzną wraz z parkiem linowym oraz scena plenerowa.

Mieszkańcy mogą korzystać z nowej zadaszonej altany z miejscem do grillowania. Wykonano nasadzenia zieleni i założono nowe trawniki.
Teren został oświetlony, ustawiono nowe ławki i  kosze na śmieci.

Generalnym wykonawcą robót była firma:
STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.