PROW 2014-2020

Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie na operację pn. „Przebudowa architektury rekreacyjnej przy zbiornikach wodnych w Poniatowej” mającą na celu „Wzrost atrakcyjności Gminy Poniatowa poprzez przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej wykorzystującej lokalne zasoby”. Projekt współfinansowany jest ze środków EFRROW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak”.

W ramach projektu zostało zakupionych 7 urządzeń rekreacyjno-turystycznych, w tym innowacyjnej huśtawki dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, ustawiono ławkę oraz kosz na śmieci. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz ochrony środowiska na obszarze objętym projektem zamontowano latarnie fotowoltaiczną. Utworzono także ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną, przy której zamontowano 5 tablic zawierających informację dotyczące lokalnych walorów akwakultury i rybactwa.

DSC_0953

DSC_0287
DSC_0290