Projekt pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej” realizowany przez Gminę Poniatowa na podstawie umowy nr 58/RPLU.11.02.00-06-0031/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawartej 28.06.2018 r. między Województwem Lubelskim ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, a Gminą Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa.


Szanowni Państwo,

zapraszamy do odwiedzania fanpaga na Facebooku pn. „Klub Seniora w Poniatowej” , na którym zamieszczane są aktualne zdjęcia oraz informaje z Klubu Seniora w Poniatowej.

klik


Na piątkowych zajęciach (26.07.2019 r.) Pani Ela opowiedziała seniorom jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Dowiedzieli się, jak sprawdzić czy osoba poszkodowana oddycha, w którym miejscu najlepiej wyczuwalny jest puls, jakie informacje przekazać dyspozytorowi, gdy wzywają pogotowie. Nauczyli się układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz poznali zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników mógł wykonać masaż serca i sztuczne oddychanie.


W dniu dzisiejszym (24.07.2019 r.) nasi seniorzy uczestniczyli w zajęciach kulinarnych, na których przygotowywali wyśmienitą salatkę grecką. Podczas zajęć dowiedzieli się wiele ciekawostek nt. produktów i łączenia składników.  Sałatka grecka w wykonaniu seniorów – palce lizać !

Tuż po kilkugodzinnych zajęciach kulinarnych, seniorzy uczestniczyli w zajęciach z edukacji zdrowotnej.Z końcem maja 2019 r. w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej swoją działalność rozpoczął Klub Seniora, do którego zostało zakwalifikowane 26 osób z terenu Gminy Poniatowa. Podczas pierwszego spotkania seniorom został zaprezentowany wstępny harmonogram zajęć, organizowanych w ramach projektu „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej”.

Seniorzy aktywnie biorą udział w zajęciach. Uczęszczają m.in. na zajęcia ze śpiewu oraz na spotkania z psychologiem. Już niebawem ruszą kolejne formy zajęć, które zaplanowano w ramach ww. projektu.
Gmina Poniatowa przystąpiła do realizacji projektu pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej”, na podstawie umowy nr 58/RPLU.11.02.00-06-0031/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawartej 28.06.2018 r. między Województwem Lubelskim ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, a Gminą Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa. Wartość projektu wynosi 743 900,00 zł, w tym środki Gminy Poniatowa 37 195,00 zł.

Uczestnikami projektu będą osoby starsze, niesamodzielne, zamieszkujące teren Gminy Poniatowa, które ukończyły 60 rok życia i są nieaktywne zawodowo.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu u 26 osób  w wieku senioralnym (18 kobiet, 8 mężczyzn) oraz poprawa dostępności usług społecznych użyteczności publicznej. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie  aktywności społecznej i fizycznej osób starszych oraz integracja ze społeczeństwem.

Funkcjonowanie Klubu Seniora przewidziane jest na okres 2 lat, a planowany termin otwarcia przypada na kwiecień 2019 r. Osoby biorące udział w projekcie będą uczęszczać na różnorodne zajęcia. Większość warsztatów zorganizowanych będzie w Centrum Kultury Promocji  i Turystyki w Poniatowej.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

1) zajęcia aktywizujące i terapeutyczne tj.: warsztaty kulinarne, ceramiczne, zajęcia ze śpiewu, zajęcia taneczne, wykłady z różnych form muzyki,

2) zajęcia kulturalne tj.: warsztaty aktorskie, wyjazdy do kina, filharmonii, teatru,

3) zajęcia edukacyjne tj.: wykłady na temat zdrowia,

4) poradnictwo psychologiczne i rodzinne tj.: spotkania/rozmowy z psychologiem,

5) zajęcia z kultury fizycznej tj.: zajęcia na siłowni, gimnastyka, nordic walking, wodny aerobik,

6) zajęcia edukacyjne (obsługa komputera) tj.: nauka pracy na systemie operacyjnym interfejs użytkownika, konfiguracja systemu oprogramowania, praca w edytorze tekstu, drukowanie dokumentów, przeglądanie sieci, zakładanie i używanie e-mail.

W ramach projektu zostanie zakupiony niezbędny sprzęt oraz zostaną zatrudnieni instruktorzy, trenerzy oraz terapeuci.

Rekrutacja uczestników została rozpoczęta w styczniu 2019 r. Pracownicy Urzędu Miejskiego poszukują kandydatek i kandydatów do zakwalifikowania do udziału w projekcie oraz utworzenia listy rezerwowej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do zgłoszenia swojej kandydatury, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w Puncie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, w biurze projektu p.204, II piętro Urzędu Miejskiego w Poniatowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 marca 2019 r. lub do momentu wyczerpania miejsc.

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu w pokoju 204, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej. Telefon kontaktowy: 81 820 48 36 (wew. 42), adres email: promocja@um.poniatowa.pl.