Aktualności

06-12-2016|Nowości|

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Poniatowa na Spacer Badawczy

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Poniatowa na Spacer Badawczy po Poniatowej!
W trakcie, będzie można zgłaszać swoje pomysły i sugestie dotyczące zagospodarowania terenów oraz  potrzeb w zakresie infrastruktury. Wszystkie koncepcje na bieżąco będą konsultowane z ekspertem ds. wykonalności architektoniczno-budowlanej, który skonfrontuje je z realnymi możliwościami i ograniczeniami.

Spacer odbędzie się 7 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00

Miejsce zbiórki: Urząd Miejski w Poniatowej – Punkt Obsługi Interesanta

Dla uczestników spotkania przewidzieliśmy materiały promocyjne: notatniki, długopisy i pendrive (16GB)!!!