Program Rodzina 500 +

Burmistrz Poniatowej i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniatowej uprzejmie informują, że program „Rodzina 500 +” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniatowej mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej – pokój numer 12 (parter).  Druki będzie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego, z punktu obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej i mieszczącego się w budynku urzędu Ośrodka Pomocy Społecznej – pokój numer 12

Jednocześnie przypominam wszystkim, którzy są zainteresowani programem „Rodzina 500 +” , że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie) prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w wyżej wymienionym terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wszelkich informacji na temat programu „Rodzina 500 +” można uzyskać pod numerem telefonu (81) 458 10 61

Druki do pobrania ze strony OPS Poniatowa w linku poniżej :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej