Działy tematyczne – Kultura

KULTURA

Dom Kultury (obecnie Centrum Kultury, Promocji i Turystyki) funkcjonuje w Poniatowej od 1974 roku. W Centrum Kultury organizowane są indywidualne oraz zbiorowe wystawy twórców amatorskiego ruchu artystycznego. Stowarzyszenia, kluby i instytucje lokalne spotykają się na ważnych dla siebie uroczystościach, regularnie odbywają się akcje poboru krwi. W Centrum Kultury swoją siedzibę mają: Stowarzyszenie „Amazonki”, Rejonowy Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Miłośników Śpiewu Chóralnego „Cum Musica”, Klub Żołnierzy Rezerwy „Snajper”, Poniatowskie Towarzystwo Fotograficzne oraz Koło Filatelistyczne z Poniatowej.

SONY DSC

Centrum Kultury prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w pracowniach:
– plastycznej,
– muzycznej: ognisko muzyczne – pianino, gitara, kayboard, akordeon,
– folklorystycznej: kapela i zespół tańca ludowego,
– żywego słowa: teatralna i recytatorska,
– wokalnej: muzyka rozrywkowa, chóralna,
– tanecznej: taniec nowoczesny, balet,
– zajęcia fitness: zumba, aerobik.

Przy Centrum Kultury działają zespoły ludowe i wokalne: Kapela Ludowa z Poniatowej, Dziecięca Kapela Ludowa z Poniatowej, Zespół Zielone Sioło z Niezabitowa, Zespół Śpiewaczy Kowalanki z Kowali, Zespół Estradowy Nadzieja z Poniatowej, Zespół Wokalny Wiolinki z Poniatowej Wsi, Zespół Wokalny Poniatowianki.

Centrum Kultury prowadzi także Kluby Kultury w Poniatowej Wsi i Kraczewicach.

Klub Kultury w Poniatowej Wsi
W Klubie Kultury w Poniatowej Wsi odbywają się spotkania rolników, spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Przy Klubie działają lokalne zespoły takie jak Dziecięcy Zespół Wokalny WIOLINKI, Zespół Poniatowianki. Klub stanowi miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży, tu odbywają się warsztaty kulinarne i plastyczne, organizowane są dyskoteki.

Klub Kultury w Kraczewicach
Klub stanowi miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży, tu odbywają się warsztaty kulinarne i plastyczne, organizowane są dyskoteki.

 Więcej na: http://www.new.ckpit.poniatowa.pl

Kino-Teatr Czyn

Kino-teatr CZYN wybudowano w czynie społecznym w 1955 roku. Z czasem wyposażono go w aparaturę do projekcji filmów szerokoekranowych i panoramicznych. Sala widowiskowa liczy 220 miejsc. Oprócz projekcji filmowych dzięki wyposażeniu w scenę, kurtynę i kulisy odbywają się tutaj występy teatralne i estradowe, koncerty muzyczne, uroczystości okolicznościowe, występy miejscowych zespołów artystycznych. Od 1996 roku kino-teatr Czyn był zarządzany przez Ośrodek Kultury (obecnie Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej).

W 2012 roku z budżetu gminy został wyremontowany dach kina, a w 2013 roku z budżetu Centrum Kultury odmalowane wnętrze kina.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna

ul.Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa

Tel.: 81-820-40-77, e-mail: mgbp_pon@wp.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej powstała w 1965 r. Założycielem jej był ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Zarzycki, zaś pierwszą siedzibą lokal przy ul. Młodzieżowej 6. Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 45 m². Pozwoliło to wydzielić wypożyczalnię dla dorosłych i oddział dla dzieci. W momencie powstania placówki księgozbiór liczył 959 woluminów. Na koniec 1966 r. księgozbiór powiększył się do 3981 tomów i korzystało z niego 733 czytelników. W 1978 r. ze względu na brak pomieszczeń dla szkoły Bibliotekę przeniesiono do budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Młodzieżowej 2. Warunki lokalowe nie poprawiły się. W 1986 r. Bibliotekę przeniesiono do odremontowanej i zmodernizowanej części dawnej szkoły. Powierzchnia placówki zwiększyła się do 180 m2. Dalszy rozwój Biblioteki przypadł na koniec 1994 r. Uzyskano dodatkowe pokoje na I piętrze, gdzie przeniesiono oddział dla dzieci. Zyskała też wypożyczalnia dla dorosłych, którą powiększono do 80 m². Rok 1996 przyniósł dalsze istotne zmiany. Decyzją władz miejskich nastąpiło połączenie dwóch placówek bibliotecznych. Biblioteka Miejska wchłonęła Bibliotekę Zakładową przejmując jej pomieszczenia w budynku dawnego Zakładowego Domu Kultury i powstała jedna Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej z siedzibą przy ul. Fabrycznej 1 w miarę zaspokajająca potrzeby czytelników. Powierzchnia placówki wynosi 277 m². Polepszenie warunków lokalowych, oprócz sprawniejszego udostępniania zbiorów pozwala na prowadzenie różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i czytelnikami dorosłymi. Zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska placówka organizuje imprezy czytelnicze (biesiady kulturalne – cykliczne spotkania dla dorosłych) konkursy o zasięgu wojewódzkim i powiatowym, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie oraz szereg ciekawych wystaw. Przy bibliotece rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki. Aby sprostać wymaganiom społeczeństwa informacyjnego Biblioteka tworzy system informacji o własnych zbiorach, komputerową bazę danych w programie bibliotecznym MAK+. Posiada dostęp do Internetu i Wi-fi w tym 4 stanowiska dla czytelników. Aktualne informacje zamieszczamy na naszym profilu społecznościowym Facebook.

Biblioteka czynna:

Poniedziałek – Piątek – 900-1700

Sobota – 900-1300

Katalog biblioteki głównej i filii:

http://biblioteka-poniatowa.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/Miejsko-Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Poniatowej-404298193025392/

Filia Biblioteczna w Kowali

Kowala Druga 22, 24-320 Poniatowa

Tel.: 81-820-30-19, e-mail: fb.kowla@wp.pl

Biblioteka w Kowali funkcjonuje od 1963 r. Od 1999 r. mieści się w budynku gminnym tuż obok Szkoły Podstawowej im H. Sienkiewicza w Kowali. Zajmuje lokal 66 m2, działalnością swą obejmuje 2 sołectwa: Kowala Pierwsza i Kowala Druga. Z księgozbioru korzystają również mieszkańcy z sąsiednich wsi: Wolicy i Spław. Filia gromadzi i udostępnia materiały dotyczące regionu oraz dokumenty życia społecznego. Biblioteka oferuje księgozbiór ponad 5 tys. woluminów, czasopisma o różnej tematyce, w tym regionalne oraz zbiory audiowizualne (płyty z bajkami dla dzieci i filmy). Placówka prowadzi aktywną działalność upowszechniania i promocji czytelnictwa poprzez organizowanie lekcji bibliotecznych (pełni funkcję biblioteki szkolnej), konkursów, pogadanek, wystaw i spotkań z ciekawymi ludźmi. Posiada 1 komputer dla czytelników z dostępem do Internetu i tworzy komputerowy katalog własnego księgozbioru w systemie MAK+. Współpracuje głównie ze Szkołą Podstawową im. H. Sienkiewicza w Kowali, oraz innymi bibliotekami gminy Poniatowa i powiatu opolskiego. Aktualne informacje zamieszczane są na profilu społecznościowym Facebook Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.

Biblioteka czynna:

Poniedziałek   – 930-1630

Wtorek            – 930-1630

Środka             – 930-1630

Czwartek        – 1030-1630

Piątek                     –

 

Filia Biblioteczna w Kraczewicach

Kraczewice Prywatne 111, 24-320 Poniatowa

Tel.: 81-820-13-98, e-mail: fb_kraczewice@wp.pl

Filia Biblioteczna w Kraczewicach powstała w 1956 r. Obecnie znajduje się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczewicach. Zajmuje lokal o pow. 23m2. Działalnością swoją biblioteka obejmuje głównie Kraczewice i okoliczne sołectwa: Poniatową Wieś, Szczuczki oraz Spławy. Ogółem z usług biblioteki korzysta około 20% mieszkańców, w dużej części są to dzieci i młodzież ucząca się. Biblioteka oferuje księgozbiór liczący ok. 5 tys. woluminów i bieżące czasopisma. Biblioteka aktywnie współpracuje z Klubem Kultury, Ochotniczą Strażą Pożarną, Szkołą Podstawową im. M. Konopnickiej oraz Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą w Poniatowej. Wspólnie organizuje się wiele ciekawych imprez środowiskowych. W bibliotece dużo uwagi poświęca się pracy z dziećmi i młodzieżą. Z ich udziałem odbywają się lekcje i imprezy biblioteczne, konkursy, pogadanki i spotkania z interesującymi ludźmi. Organizowane są wieczornice literackie, wystawy książek. Filia gromadzi i udostępnia materiały dotyczące regionu oraz dokumenty życia społecznego. Posiada 1 komputer dla czytelników z dostępem do Internetu
i tworzy komputerowy katalog własnego księgozbioru w systemie MAK+. Aktualne informacje zamieszczane są na profilu społecznościowym Facebook Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.

Biblioteka czynna:

Poniedziałek           –

Wtorek            – 1000-1700

Środa              – 1000-1700

Czwartek        – 1200-1800

Piątek              – 1000-1700

IM000556.JPG

Filia Biblioteczna w Niezabitowie

Niezabitów 46, 24-320 Poniatowa

Tel.: 81-820-60-16, e-mail: fb_niezabitow@wp.pl

Biblioteka w Niezabitowie jest najstarszą biblioteką w gminie. Funkcjonuje od 1956 roku. Mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie. Filia zaspakaja potrzeby czytelnicze mieszkańców sześciu sołectw: Niezabitów Wieś, Niezabitów Kolonia, Kocianów, Obliźniak, Wólka Łubkowska, Zofianka. Biblioteka posiada księgozbiór liczący 6000 woluminów. Udostępnia również czasopisma o różnorodnej tematyce, stara się być centrum wiedzy o regionie, gromadząc książki, stare dokumenty, fotografie, dokumenty życia społecznego, artykuły dotyczące Niezabitowa i okolicznych miejscowości. Zawsze włącza się w życie wsi, współpracuje ze Szkołą Podstawową, Ośrodkiem Zdrowia. W bibliotece dużo uwagi poświęca się pracy z dziećmi. Dla nich często odbywają się lekcje i imprezy biblioteczne zarówno te z przysposobienia czytelniczego jak i umożliwiające poznanie najbliższego środowiska, jego historii, przyrody, problemów ekologicznych. Do dyspozycji czytelników są trzy komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu. Trwają prace przy tworzeniu elektronicznego katalogu bibliotecznego w systemie MAK+, dzięki któremu czytelnicy będą mieli możliwość sprawdzenia zasobów bibliotecznych. Aktualne informacje zamieszczane są na profilu społecznościowym Facebook Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.

Biblioteka czynna:

Poniedziałek   – 1030-1630

Wtorek            – 930-1630

Środa              – 930-1630

Czwartek        – 1030-1730

Piątek                     –

IM000184.JPG

Ośrodkiem kreującym kulturę jest także Dom Muzyki w Kraczewicach – siedziba sławnych dziecięco-młodzieżowych zespołów artystycznych: zespołu muzyki dawnej Scholares Minores pro Musica Antiqua, chóru Szczygiełki oraz kilku innych zespołowych form umuzykalnienia, takich jak: orkiestra kameralna, zespoły instrumentalne, wokalne oraz instrumentalno – wokalne.

K1 K2 K3 K4 K5

Założycielami (1975 r.) i aktualnymi kierownikami są Danuta i Witold Danielewiczowie, którzy wraz ze wspomnianymi zespołami wystąpili dotychczas z ponad 1600 koncertami w kraju, a także podczas 86 zagranicznych tournee artystycznych m. in. po USA, Kanadzie, Japonii, Australii, Meksyku i prawie wszystkich krajach Europy.

W październiku 2001r powstał KLUB TAŃCA GRAWiTAN. Założycielem i właścicielem klubu jest Grażyna Boryca.

Adres: 24-320 Poniatowa, ul. Kraczewicka 35/16.

KK

Klub prowadzi naukę różnych form tańca:

  • taniec towarzyski,
  • disco dance,
  • break dance.

Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Poniatowej. Tancerzem może być każdy, bez względu na wiek. Tancerze KT GRAWiTAN odnoszą sukcesy na turniejach i festiwalach tańca w regionie i w kraju.

KKK

Więcej informacji na: http://www.grawitan.pl/

Galeria

Aktualności – Kultura