strona główna | środa 21 lutego 13:07| | Wysoki kontrast | PL | ENG
206, 2017

Komunikat

02-06-2017|Aktualności - wpisy, Informator|

905, 2017

Ostrzeżenie o gradzie

09-05-2017|Aktualności - wpisy, Informator|

505, 2017

Komunikat o przedłużeniu terminu zgłaszania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne do 12 maja 2017 r.

05-05-2017|Aktualności - wpisy, Informator|

2404, 2017

Komunikat w sprawie strat rolnych spowodowanych przymrozkami

24-04-2017|Aktualności - wpisy, Informator|

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez przymrozki wiosenne powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzenia ich skutków. Straty należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Poniatowej, […]

2004, 2017

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie konsultacji społecznych LPR Gminy Poniatowa wraz z POŚ

20-04-2017|Aktualności - wpisy, Informator|

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PONIATOWA NA LATA 2017-2023 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU DOKUMENTU

Burmistrz Poniatowej

przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa […]