strona główna | środa 21 lutego 14:51| | Wysoki kontrast | PL | ENG
2909, 2017

Ogłoszenie o konsultacjach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

29-09-2017|Aktualności - wpisy, Informator|

Burmistrz Poniatowej

przedstawia do konsultacji społecznych aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 16.10.2017 roku.

Z aktualizacją […]

609, 2017

Pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych przymrozkami wiosennymi

06-09-2017|Aktualności - wpisy, Informator|

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski […]

2607, 2017

Nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Poniatowa

26-07-2017|Aktualności - wpisy, Informator|

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 roku poz. 19) w sierpniu w Gminie Poniatowa wejdą w życie […]

707, 2017

Rozpoczynamy realizację kolejnej inwestycji w Poniatowej – termomodernizacją budynku Gimnazjum

07-07-2017|Aktualności - wpisy, Informator, Inwestycje|

Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Zastępcy Pani Krystyny Sołdek, Skarbnika Pani Anny Ruty, Kierownika Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Beaty Gałek,  podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją budynku […]

2306, 2017

Ostrzeżenie o burzach z gradem

23-06-2017|Aktualności - wpisy, Informator|