Włącz kamerę on-line
Instrukcja użytkowania kamery on-line

Po naciśnięciu przycisku w oknie logowanie należy wpisać następujące dane logowania:

login: kamera

hasło: 1234567890

Następnie należy wybrać z menu po prawej stronie kamerę Miasto Centrum.

Obecnie dostępna on-line dla wszystkich użytkowników jest kamera zainstalowana w centrum miasta.

Uwaga: W zależności od przeglądarki może być wymagane zainstalowanie dodatkowych programów niezbędnych do poprawnego wyświetlania obrazu.

Uwaga: Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych część funkcjonalności systemu monitoringu została zablokowana w powszechnym użytkowaniu.