Aktualności

22-07-2015|Inwestycje|

ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH

Operacja realizowana w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013”.

Koszty operacji:

Całkowity koszt operacji: 488 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Cele operacji:

Celem projektu jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, stworzenia warunków do rozwoju społeczno oraz poprawy i kontroli stanu środowiska naturalnego na terenie wiejskim gminy Poniatowa, poprzez zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości komunalnych.

Streszczenie projektu:

Operacja oparta na zakupie pojazdu do usuwania odpadów pojemników – Śmieciarka bezpyłowa tylnym załadunkiem typ SK- 5,

Pojazd SK- 5 z tylnym urządzeniem załadowczym, przeznaczony jest do załadunku oraz wywozu na składowisko stałych odpadów komunalnych.

Pojazd SK- 5 przystosowany jest do obsługi pojemników wykonanych wg PN-EN 840- 1 (wariant A). o pojemności 120 litrów oraz 240 litrów, wg BN- 82/9392-03 o pojemności 1100 litrów oraz 110 litrów wg BN-82/9392-02 oraz worków foliowych z odpadami posegregowanymi.