Aktualności

19-11-2015|Inwestycje|

Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej w Poniatowej.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 59 113,80 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 36 096,00 zł

Operacja dotyczyła zagospodarowania terenu rekreacyjnego w centrum miasta poprzez zamontowanie urządzeń infrastruktury rekreacyjnej. Projekt obejmował zakup i montaż 7 jednostek treningowych (elementów siłowni zewnętrznej), stołu do gry w warcaby oraz ławek z zadaszeniem w kształcie „grzybka”.