Aktualności

22-11-2015|Inwestycje|

Utworzenie placu zabaw w Poniatowej.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 50 331,91 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 32 736 zł

W centrum Poniatowej zrealizowano kolejną inwestycję przeznaczoną tym razem dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W ramach projektu wykonane zostały m.in. takie prace jak: przygotowanie terenu pod plac zabaw, wykonanie ogrodzenia, zakup i montaż wyposażenia placu zabaw, urządzeń małej architektury oraz lampy solarnej na osiedlu przy ul. 1 – go Maja.