Aktualności

13-11-2015|Inwestycje|

Utworzenie Klubu Kultury i Sportu w Dąbrowie Wronowskiej.

Rok 2013

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 168 263,14 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 100 466,00 zł

Inwestycja dotyczyła utworzenia Klubu Kultury i Sportu w miejscowości Dąbrowa Wronowska. W ramach pierwszego etapu zmodernizowano oraz zakupiono sprzęt sportowy do siłowni. Drugi etap obejmował termomodernizację budynku, wymianę dachu, modernizację sali widowiskowej, zaplecza kuchennego oraz pomieszczenia sanitarnego.