Aktualności

09-11-2015|Inwestycje|

Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Poniatowa i gminy Wojciechów.

Rok 2013

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 5 871 169,32 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 348 994,67 zł

W wyniku realizacji projektu powstała sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej wykonana z rur z tworzyw sztucznych. Do sieci sanitarnej zostało podłączonych w sumie 385 gospodarstw domowych, sieć wodociągowa wykonana z rur z tworzyw sztucznych, która została włączona w istniejące uzbrojenie terenu w miejscowości Kraczewice Prywatne. Projekt obejmował ogółem 120453 km przewodów, przewiertów i przyłączy w gminach Poniatowa i Wojciechów. Zmodernizowano stację ujęcia wody w Kraczewicach Prywatnych, utworzono nowoczesny system monitorujący pracę sieci wodociągowej oraz wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001, zostało wdrożone Internetowe Biuro Obsługi Klienta.