Aktualności

20-11-2015|Inwestycje|

Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Poniatowej.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 72 453,63 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 37 080,00 zł

Operacja dotyczyła zagospodarowania terenu turystyczno – rekreacyjnego w centrum miasta poprzez zamontowanie urządzeń infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej. Projekt obejmował zakup i montaż 21 lamp tradycyjnych, 1 lampy solarnej, 20 ławek parkowych oraz 20 koszy na śmieci do parku miejskiego w Poniatowej.