Aktualności

19-11-2015|Inwestycje|

Przebudowa ulic Żeromskiego i Młodzieżowej w Poniatowej.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Wartość projektu: 258 450,02 zł
Finansowany z Budżetu Gminy

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Żeromskiego, ulicy Młodzieżowej oraz przebudowie parkingu przy ulicy Młodzieżowej. Dla potrzeb realizacji inwestycji Gmina Poniatowa przejęła ulicę Młodzieżową w zarząd od Powiatu Opolskiego.