Aktualności

10-11-2015|Inwestycje|

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i ekologicznego w Powiecie Opolskim: zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Poniatowa Wieś.

Rok 2013

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 602 580,16 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 509 579,25 zł

W ramach projektu zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym z funkcją ratownictwa chemiczno – ekologicznego z przeznaczeniem dla OSP Poniatowa Wieś marki Mercedes Benz Atego 1529 AF.