Aktualności

27-09-2017|Inwestycje|

Podpisano umowę remont pomnika na terenie dawnych terenów EDA w Poniatowej

Gmina Poniatowa na podstawie umowy nr 10396/17/FPK/DDK zrealizowała inwestycję związaną z renowacją zniszczonej mogiły poświęconej ofiarom zbrodni niemieckiej dokonanej na trenach dawnych zakładów EDA S.A, w latach 1941-1944. Pomnik został zrewitalizowany dzięki dofinansowaniu z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałego upamiętnieniami w 2017 r.” w ramach projektu pn. „Wykonanie remontu oraz odtworzenie miejsca pamięci na terenie wydzielonym z dawnych terenów EDA w Poniatowej”.

Całkowita wartość zadania to 21 000,00 zł, przy czym kwota dofinansowania wyniosła 16 500,00 zł.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono niezbędne prace o charakterze remontowo- konserwatorskim mogiły oraz prace porządkowe na tym terenie. Dzięki nim, pomnik odzyskał swój dawny surowy charakter zgodnie z rekomendacją i zaleceniami konserwatora zabytków.

Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się z wielkim rozmachem 17 września 2017 roku,w ramach obchodów VII już Kulturalnej Niedzieli. Pod pomnik przybyły poczty sztandarowe, harcerze, władze miasta, radni oraz liczne delegacje, m.in. reprezentant Dowódcy II Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie Pan Krzysztof Krawczyk, przedstawiciel Centrum Operacji Powietrznych płk. pilot dr inż. Waldemar Gołębiowski oraz reprezentacja Stowarzyszenia Wrzesień 39’, która wystawiła wartę honorową.

Uroczystość otworzył Pan Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak, który wspólnie z Panem Zbigniewem Młyńcem, Prezesem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenia Społeczno Kombatanckiego odsłonił pomnik. Pan Jerzy Kuchta, aktywny członek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość odczytał apel poległych, po którym Proboszcz Parafii dr Piotr Petryk poświęcił mogiłę.  Wzruszającą oprawę muzyczną w trakcie uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Reprezentacje poszczególnych delegacji złożyły kwiaty pod mogiłą, a następnie wszyscy udali się do Kościoła, gdzie o godzinie 10.30 odbyła się uroczysta msza święta w intencji osób niepełnosprawnych i starszych oraz poległych w czasie okupacji.

Pomnik Przed remontem:

Pomnik po remoncie: