Aktualności

23-11-2015|Inwestycje|

Modernizacja pomieszczeń Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 64 294,85 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 39 575,96 zł

W ramach projektu wykonano remont pomieszczeń oraz remont i modernizację schodów wejściowych do budynku z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych.