Aktualności

26-11-2015|Informator, Inwestycje|

Odbudowa cmentarza w Wólce Łubkowskiej

Po wielu latach cmentarz z okresu Pierwszej Wojny Światowej położony w pobliżu wsi Wólka Łubkowska doczekał się renowacji. W ramach zadania wykonano drewniane ogrodzenie wraz z furtką nawiązujące stylem do projektu z lat 1916-1918. Dodatkowo oczyszczono teren cmentarza, wykonano alejkę z grysu oraz odpowiednio oznakowano metalowymi tablicami. Tak odnowiony cmentarz daje możliwość poznania historii tego regionu oraz pozostanie miejscem godnego spoczynku. Zadanie realizowane było w ramach porozumień zawartych z Wojewodą Lubelskim oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.