Aktualności

24-11-2015|Informator, Inwestycje|

EKO-ENERGIA w Gminie Poniatowa.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Wartość projektu: 2 535 401,42 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 991 995,39 zł

Przedmiotem projektu była realizacja indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zakres prac obejmował w szczególności instalację 303 szt. zestawów kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w obiektach prywatnych oraz 2 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej – w Szkole Podstawowej w Kraczewicach Prywatnych i w budynku stołówki wraz z biblioteką w Kowali Drugiej.