Położenie

Położenie

Poniatowa jest miastem położonym 40 km na południowy zachód od Lublina. Administracyjnie Poniatowa jest siedzibą gminy, obejmującej oprócz miasta 17 sołectw wiejskich. Gmina Poniatowa zajmuje powierzchnię 84,16 km2, w tym miasto 15,2 km2. Mieszka tutaj 14 597 osób, w tym w mieście 9370 mieszkańców. Poniatowa jest miastem przemysłowym, jednak zachowała niemal nieskażone środowisko naturalne. W samym mieście lasy i zadrzewienia stanowią ponad 50% ogólnej powierzchni.

położenie 1

położenie 2

Miasto oraz część gminy znajduje się w zasięgu Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Mieszkańcy i władze miasta dbają o to by rozwój Poniatowej nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego. Liczne tereny leśne okalają miasto, delikatnie wplatając się w jego architekturę, dając poczucie bezpieczeństwa i ciszy.

Hisilicon Balong

Poniatowa jest przykładem ośrodka, któremu udało się zachować nieskażone środowisko naturalne i zachować wizerunek miejscowości o komfortowych warunkach do zamieszkania, z perspektywami rozwoju turystyki i rekreacji. Atrakcją Poniatowej jest również bliska odległość od zabytkowego Kazimierza oraz uzdrowiskowego Nałęczowa.

położenie 4