Działy tematyczne – Edukacja

Oświata

Oświata w strukturze organizacyjnej gminy funkcjonuje od roku 1996, kiedy to zgodnie z ustawą o systemie oświaty przejęła jako obowiązkowe zadanie własne prowadzenie szkół podstawowych. Gmina Poniatowa bezpośrednio swym nadzorem obejmuje następujące placówki:

OŚWIATA

1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej 

Od momentu powstania Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej stało się wizytówką miasta, miejscem zdobywania wiedzy i rozwijania talentów. Wykuwało swoją historię przez kilkanaście lat tworząc tradycję głęboko zakorzenioną w wartościach moralnych i patriotycznych – to prężnie działająca placówka w środowisku lokalnym, wokół której koncentruje się życie kulturalne całego miasta i gminy, gdyż tu odbywają się koncerty, uroczystości i przygotowane na wysokim poziomie akademie szkolne.

Liczy 12. oddziałów i 344 uczniów, którzy chętnie włączają się w akcje charytatywne: Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Góra Grosza… to tylko niektóre z nich.

Co roku uczniowie gimnazjum biorą udział w wielu prestiżowych konkursach i olimpiadach odnosząc znaczące sukcesy.

Współpracujemy z Miejsko – Gminną Biblioteką w Poniatowej, CKPiT, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, świetlicą profilaktyczną i wieloma innymi organizacjami.

Podkreślić należy, że w naszej szkole są również stypendyści w ramach Lubelskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Od wielu lat wizytówką szkoły stał się odnoszący sukcesy Zespół „Od Teraz”.

Od początku istnienia gimnazjum credo szkoły zawiera się w słowach: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II).

2. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

Początki szkolnictwa na terenie Poniatowej sięgają roku 1949 kiedy władze oświatowe podjęły decyzję w sprawie utworzenia szkoły podstawowej. Zlokalizowano ją w jednym z budynków mieszkalnych (dzisiejsza ul. Modrzewiowa 4). W roku 1954 rozpoczęto budowę nowej szkoły przy ulicy 22 Lipca (obecnie 11 Listopada), którą oddano do użytku 12 września 1956 roku.

W 1957 roku szkoła podstawowa została przemianowana na ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego

W 1967 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej 9 i ostatecznie oddzielono szkołę podstawową od liceum ogólnokształcącego.

1 września 1984 roku odbyły się w Poniatowej wojewódzkie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1984/85 połączone z nadaniem szkole imienia Stefana Żeromskiego.

W roku szkolnym 2015/2016 w szkole uczy się 575 uczniów w 24 oddziałach.

Więcej informacji na temat Szkoły: http://sp.poniatowa.pl

3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali.

Szkoła w Kowali powstała w 1916 r. jako szkoła dwuklasowa. Przez sto lat zmieniała się i przechodziła wiele przekształceń i reform. W roku 2005 otrzymała imię Henryka Sienkiewicza. Obecnie jest to szkoła podstawowa z dwoma oddziałami przedszkolnymi, obwodem obejmuje miejscowości: Spławy, Kowalę Pierwszą i Kowalę Drugą. Uczęszczają do niej również dzieci z pobliskiej Wolicy. W ostatnich latach placówka zyskała nowy, atrakcyjny wygląd, została odnowiona zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Uczniowie zdobywają wiedzę „pod okiem” wykwalifikowanej kadry, w estetycznych i bardzo dobrze wyposażonych salach lekcyjnych.

Więcej informacji na temat Szkoły: http://www.spkowala.pl

4. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii.

Historia szkoły

Początki szkolnictwa na terenie Poniatowej Wsi i Poniatowej Kolonii sięgają roku 1920, kiedy nauka odbywała się w domu państwa Olszowych a następnie w budynku Domu Ludowego znajdującego się w Poniatowej Wsi.

Dzięki usilnym staraniom mieszkańców i przy dużym nakładzie ich pracy w 1968r.wybudowano nowy budynek szkolny w Poniatowej Kolonii , w którym obecnie znajduje się 6 – klasowa szkoła podstawowa. W 2010r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego oraz poświęcenia nowego sztandaru szkoły.

Nasza szkoła dziś…

Nasza placówka jest przyjazna dzieciom, bezpieczna, bez przemocy, pełni w środowisku lokalnym rolę kulturotwórczą, współpracuje z licznymi instytucjami znajdującymi się na terenie miejscowości i gminy, co pozytywnie wpływa na jej działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą. Nasi uczniowie biorą aktywny udział i zdobywają znaczące miejsca w konkursach pozaszkolnych na szczeblu gminy, powiatu a także województwa.

Dużą zaletą szkoły jest jej baza lokalowa – mamy odnowiony, dobrze wyposażony budynek, w którym znajduje się pięć sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, szatnia, stołówka, kuchnia, biblioteka oraz sale oddziału przedszkolnego. Od 2013 r. dyrektorem szkoły jest Bożena Chyła.

Więcej informacji na temat Szkoły: www.sppkolonia.szkolnastrona.pl

5. Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Niezabitowie

Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Niezabitowie powstała w marcu 1915 r. jako jednoklasowa Szkoła Początkowa. Wynajęto budynek, zakupiono potrzebny sprzęt oraz opłacono nauczyciela.

W tym samym roku, 17 gospodarzy utworzyło spółkę, która wybudowała budynek przeznaczony dla oświaty. Służył on dzieciom przez następne 50 lat. Nowy budynek szkolny, w którym pracujemy obecnie oddano do użytku w 1964r.

W 1928r. społeczność Niezabitowa ufundowała sztandar, który do dziś jest w naszym posiadaniu. Drugie nadanie sztandaru ,również ze składek społecznych, miało miejsce w roku 2009, a rok później, 13 czerwca 2010r., Szkoła otrzymała imię Ewy Szelburg – Zarembiny.

Obecnie uczy się tu 91 uczniów w klasach 1 – 6 oraz 25 przedszkolaków, pracuje 15 nauczycieli i 3 pracowników obsługi.

Więcej informacji na temat Szkoły: www.spniezabitow.pl

6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach.

Początki szkolnictwa na terenie Kraczewic sięgają lat dwudziestych XX wieku. Już wtedy kilku bogatych gospodarzy w trosce o edukację swoich dzieci utrzymywało nauczycieli, którzy odpłatnie prowadzili lekcje z podstaw czytania i pisania. Myśl budowy szkoły zrodziła się w chwili przybycia do miejscowości Stefana Zychowicza. W pracę zaangażowani byli wszyscy mieszkańcy. Szkołę oddano do użytku w 1929 r. W czasie okupacji budynek pełnił funkcję magazynu zbożowego, a po wkroczeniu Armii Czerwonej urządzono w nim szpital polowy. Po wyzwoleniu szkoła wymagała wielu remontów. W ciągu kolejnych lat zmieniała swój wygląd.

Obecnie jest jedną z najnowocześniejszych placówek oświatowych w gminie Poniatowa. Na uwagę zasługuje duża sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, boisko szkolne, przestronne sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne oraz kolorowe place zabaw. Szkoła realizowała kilka projektów unijnych, dzięki czemu pozyskała wiele cennych pomocy dydaktycznych. Widoczna jest ciągła dbałość pracowników o dobry wizerunek placówki w środowisku lokalnym, kultywowane są tradycje związane z obchodami świąt i rocznic. Od 1999 r., kiedy to szkole nadano imię Marii Konopnickiej i ufundowano sztandar, w placówce organizuje się coroczne Święto Szkoły połączone z obchodami Dnia Patrona.

Działają tu różne koła zainteresowań i szkolny chór „Szpaczki”. Uczniowie godnie reprezentują swoją placówkę biorąc udział w różnych konkursach, zawodach i turniejach. Za wieloletnią pracę i osiągnięcia w dziedzinie edukacji i wychowania wielu pokoleń dzieci i młodzieży placówka została odznaczona medalami: „Zasłużony dla Poniatowej” – 2002 r., Złotym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”- 2009 r., „Medalem im. Wincentego Witosa” – 2015 r.

Więcej informacji na temat Szkoły: www.spkraczewice.pl

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

7. Przedszkole Miejskie w Poniatowej

Przedszkole Miejskie w Poniatowej powstało z połączenia dwóch placówek wychowania przedszkolnego, Przedszkola nr 3 założonego 13 marca 1976 r i Przedszkola nr 4 otwartego 1 września 1984 r. 1 października 1999 powstał oddział żłobkowy, który funkcjonował do 2011.

Do roku 2002 nosiło nazwę Przedszkole nr 3, 4 listopada 2005 r. otrzymało nazwę Przedszkole Miejskie w Poniatowej.

Obecnie Przedszkole Miejskie w Poniatowej mieści się w dwóch budynkach przy ulicy Szkolnej 7 i 8a.

Wokół budynków roztaczają się duże ogrody z urządzonymi placami zabaw dla dzieci. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00.

Przedszkole dysponuje 275 miejscami, co daje 11 grup wiekowych. W każdym oddziale pracują dwie nauczycielki w systemie zmianowym. Do każdego oddziału przydzielona jest woźna oddziałowa. W grupie najmłodszej zatrudniona jest pomoc nauczycielki. Sale dla dzieci są duże, jasne i bardzo kolorowe.

Nowoczesne wyposażenie przedszkola oraz atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole posiada własną kuchnię, w której przygotowywane są świeże, smaczne i zdrowe posiłki.

8. Zespół Szkół w Poniatowej

Na terenie miasta działają również szkoły średnie podporządkowane władzom powiatu w Opolu Lubelskim. W skład Zespołu Szkół w Poniatowej wchodzą; Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zespół Szkół Zawodowych oraz Szkoły dla Dorosłych.

Liceum Ogólnokształcące w Poniatowej

Liceum Ogólnokształcące w Poniatowej powstało w 1957 r, kiedy to mieszcząca się w obecnym budynku szkoła podstawowa została przekształcona na szkołę ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego. W 1967 r szkoła podstawowa została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Szkolnej, a budynek szkoły oddany został do dyspozycji liceum. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 28.12.2001r. na bazie dotychczasowego liceum utworzony został Zespół Szkół w Poniatowej, w skład którego weszło Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Profilowane nr 1.

edu4

Nauczanie prowadzone jest w 3 klasach:
• z rozszerzoną ilością godzin matematyki, informatyki, języka obcego – klasa”A”;
• z rozszerzoną ilością godzin języka polskiego, historii, języka obcego – klasa”B”
• z rozszerzoną ilością godzin biologii, chemii, geografii, języka obcego – klasa”C”.

Wysoki poziom nauczania w ZS jest potwierdzany dobrymi wynikami z egzaminu maturalnego oraz sukcesami naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Między innym w roku 2003 i 2004 nasz uczeń był finalistą i laureatem olimpiad geograficznej i nautologicznej. Ten wynik został odnotowany w ogólnopolskim rankingu szkół średnich prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita i tygodnik Perspektywy – szkoła zajęła 204 miejsce na 530 sklasyfikowanych szkół w Polsce i 11 miejsce w województwie.

Zespół Szkół w Poniatowej specjalizuję się w kształceniu ogólnym i w tej dziedzinie osiąga największe sukcesy. Świadczy o tym wzrastające zainteresowanie absolwentów gimnazjów naszą ofertą edukacyjną, poparte zwiększonym od dwóch lat naborem do klas pierwszych.
Obecnie w LO uczy się 66 uczniów w 3 klasach liceum ogólnokształcącego. Przyszłość szkoły to dalsze rozwijanie i podnoszenie jakości kształcenia ogólnego, poszerzenie oferty edukacyjnej przez modyfikację rozszerzeń programowych klas.

Zespół Szkół Zawodowych, Technikum, Szkoły dla Dorosłych

Szkolnictwo zawodowe w Poniatowej powstało na potrzeby zakładów EDA. Budowę szkoły rozpoczęto w 1937r., jednocześnie w odległości 2 km wytyczono pierwsze ulice pod przyszłe miasto. Powtórny początek historii Poniatowej to rok 1949. Pierwsi pracownicy, specjaliści w zakresie obróbki plastycznej i wiórowej, kadra techniczna przybyła też z innych zakładów na terenie Polski, natomiast kadra robotnicza wywodziła się w większości z okolicznych wsi.

Rozwijający się zakład potrzebował wykwalifikowanych pracowników. Od początku jego istnienia podjęto działania mające na celu stworzenie szkolnictwa zawodowego. Początkowo były to kursy przyuczające, ale już w 1951r. otwarto Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Była to szkoła wieczorowa dla pracujących, łącząca przygotowanie zawodowe z ogólnym. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w 1953 roku dla absolwentów, którzy wcześniej uzyskali odpowiedni poziom wykształcenia.

edu5

edu6

Nowy etap w historii szkolnictwa zawodowego rozpoczął się w 1973 r. wraz z powstaniem Zespołu Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. W jego skład weszły dotychczas istniejące placówki oraz nowo powstałe szkoły dzienne i wieczorowe, technikum, liceum zawodowe, szkoła zawodowa, szkoła policealna.

Szkoła w 1976 r. zmieniła nazwę na Zespół Szkół Technicznych Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „PREDOM-EDA”, w 1990r. po upadku zakładu nazwa została skrócona do: Zespół Szkół Technicznych. Jako placówka oświatowa podlega Kuratorium Oświaty w Lublinie, od 1998 roku organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.

Przez cały okres funkcjonowania szkoły kolejni dyrektorzy bardzo dbali o właściwy rozwój, wysoki poziom kształcenia, wysoko wykwalifikowaną kadrę. Stąd wiele kolejnych zmian, zarówno w doborze profili kształcenia jak i wyposażeniu placówki.

Od 1990 kiedy to nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych, podległy Kuratorium Oświaty w Lublinie, głównym celem szkoły jest kształcenie specjalistów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Wiąże się to ze zmianą kierunków kształcenia z mechanicznych na elektroniczne i informatyczne.
Obecnie Zespół Szkół Zawodowych, wchodzący w skład Zespołu Szkół w Poniatowej proponuje kierunku kształcenia o tematyce; Elektromechanik, Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, Stolarz, Ślusarz.

eduedu

W skład Zespołu Szkół w Poniatowej wchodzi również Technikum czteroletnie, kształcące techników mechaników, informatyków i elektroników. Liceum profilowane, będące również częścią Zespołu Szkół prowadzi profile: mechatroniczny, zarządzanie informacją, usługowo-gospodarczy, a Szkoła Policealna, w ramach cyklu jednorocznego i dwuletniego udostępnia słuchaczom kierunki uprawniające do osiągnięcia kwalifikacji technik mechatronik i technik informatyk.

Szkoła zaspokajając wymogi dydaktyczne, nieustannie rozbudowuje bazę dydaktyczna, pozyskując pieniądze miedzy innymi z projektów unijnych. W 2001 roku wygrany został projekt „Dostosowanie do wymogów współczesnego rynku pracy” w ramach Programu Phare 2001.

Dobre wyposażanie szkoły (dwie pracownie komputerowe – po 15 stanowisk, platforma PC, stałe łącze internetowe, elektroniczna – skomputeryzowana z dostępem do Internetu, mechatroniczna – z 10 stanowiskami komputerowymi z oprogramowaniem do symulacji procesów technologicznych oraz trenażerem do nauki sterowania wraz z obrabiarką CNC), centrum multimedialne, skomputeryzowana biblioteka umożliwiają kształcenie na wysokim poziomie dydaktycznym.
Efektywność nauczania w Zespole Szkół w Poniatowej jest potwierdzana pozytywnymi wynikami z egzaminu maturalnego, sukcesami naszych uczniów w Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, w którym od lat uczniowie naszej szkoły zdobywają czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Nasi absolwenci potwierdzają swoje umiejętności w pracy i podczas dalszej nauki na studiach.

Aktualności – Edukacja