Informacja o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Poniatowej

Program „Czyste powietrze” – korzyści z udziału w nim

www.czystepowietrze.gov.pl

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Poniatowa ze stanem na dzień 30.06.2023 r.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 196
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 159
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 108
  • Kwota wypłaconych dotacji: 2 096 913,42 zł