Informacja o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Poniatowej

Program „Czyste powietrze” – korzyści z udziału w nim

www.czystepowietrze.gov.pl

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Poniatowa ze stanem na dzień 31.12.2022 r.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 155
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 134
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 89
  • Kwota wypłaconych dotacji: 1 453 295,01 zł