Informacja o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Poniatowej

Program „Czyste powietrze” – korzyści z udziału w nim

www.czystepowietrze.gov.pl

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Poniatowa ze stanem na dzień 30.09.2022 r.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 146
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 127
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 82
  • Kwota wypłaconych dotacji: 1 343 790,03 zł