Aktualności

Zgłoś budynek do CEEB – obowiązek od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 roku, każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą rejestracji źródła ciepła.

Zgłoszenia można dokonać:

• W formie elektronicznej na stronie: www.zone.gunb.gov.pl,

• W formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, pok. 209, II piętro.

Termin składania deklaracji:

• Nowe piece – 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia nowego źródła pieca,

• Stare piece – do końca czerwca 2022 r.

ZGŁOSZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!