Aktualności

Zawiadomienie Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące bioasekuracji ASF u padłych i odstrzelonych dzików na terenie powiatu opolskiego