Aktualności

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa mostu z kładkami na rzece Poniatówka oraz dojazdami w m. Poniatowa w km 0+132,6 drogi powiatowej nr 2630L Poniatowa – Chodel na odcinku 0+000 – 1+200” zachodzi konieczność całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu ( z umożliwieniem przejazdu pogotowia ratunkowego drogą technologiczną).

Na czas przebudowy mostu wraz z dojazdami wyznaczony zostanie objazd drogą wojewódzką nr 832 przez m. Wronów.

Planowane rozpoczęcie przebudowy:

01.08.2016 r. (poniedziałek)

Planowane zakończenie przebudowy:

do dnia 30.09.2016 r.- cześć mostowa

do dnia 30.11.2016 r. – część drogowa

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej informacji: KLIK