Aktualności

Zapytanie ofertowe na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na Lata 2017-2023

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na „Zapytanie ofertowe na Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Dla Gminy Poniatowa Na Lata 2017-2020″

Przedmiotem zamówienia jest współpraca przy opracowaniu Lokalnego Programu rewitalizacji na lata 2017-2023. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji- szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Miejsce publikacji: BIP

Treść zapytania ofertowego: KLIK

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Spełnienie warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań