Aktualności

Zaproszenie na spotkanie poświęcone omówieniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń z terenu Gminy Poniatowa do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconemu omówieniu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Instytucja ta ma przejąć dotychczasowe kompetencje Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej związane z finansowaniem organizacji pozarządowych. Do zadań centrum będzie należała również ocena jakości projektów i analiza, tego co społeczeństwo może zyskać dzięki środkom budżetowym. Projekt ustawy przedstawia cztery główne kryteria, według których organizacjom przyznawane będą pieniądze. Narodowe Centrum będzie sprawdzało również, czy przekazane środki przekładają się na konkretny efekt.