Aktualności

Zaproszenie na spotkanie dotyczące konkursu grantowego, organizowanego w ramach projektu „Mikro Innowacje – Makro Korzyści”

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” zaprasza mieszkańców z obszaru LGD na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego, organizowanego w ramach projektu „Mikro Innowacje – Makro Korzyści”, realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli instytucji publicznych (np. szkół), organizacji pozarządowych, a także osób fizycznych zainteresowanych aplikowaniem o grant.

Informacje na temat możliwości pozyskania grantu oraz warunków wsparcia: