Aktualności

Zaproszenie na konferencję „Aktywny przedsiębiorca”

Burmistrz Opola Lubelskiego serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców z terenu gminy, osoby zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej oraz przedstawicieli instytucji z otoczenia biznesu na konferencję „Aktywny Przedsiębiorca”, która odbędzie się 7 października 2019 r. w Opolskim Centrum Kultury ul. Lubelska 30, o godzinie 14:00.

Celem organizowanego wydarzenia jest przedstawienie zmian i ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie praw przedsiębiorców, prawa podatkowego, a także oferty wsparcia przedsiębiorczości na obszarze gminy Opole Lubelskie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz środków krajowych.

Zadaniem niniejszej konferencji jest przybliżenie kwestii związanych z obecnymi ułatwieniami dla biznesu w związku z wejściem w życie Konstytucji Biznesu – m.in. ulgą na start, preferencyjnymi składkami ZUS, wydłużeniem terminu rozliczenia VAT w imporcie, prawa do błędu przez pierwszy rok działalności.

Pragniemy, aby konferencja ta była zaproszeniem do wspólnej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju naszej społeczności lokalnej, aby każdy miał swój udział w jej tworzeniu i czerpaniu wymiernych korzyści.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 4 października 2019 r. pod numerem telefonu: 81 827 72 11, 81 827 72 16.

program konferencji AKTYWNY PRZEDSIĘBIORCA