Aktualności

Zaproszenie na koncert finałowy „Dźwiękowe etno pocztówki z Poniatowej”

Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej zaprasza 6 października 2019 r. o godz. 14.00, przy ul. Brzozowej na plenerowy koncert finałowy wieńczący projekt pt. „Dźwiękowe etno pocztówki z Poniatowej”.

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej. Proponowane przez nasz Dom Kultury działania odwołują się do etnicznej i społecznej specyfiki Poniatowej z uwzględnieniem wpływu jaki wywierają procesy cywilizacyjne na tradycje lokalne i regionalne na tych terenach. Celem jest zagłębienie się w tożsamość kulturową naszego regionu i przetransponowanie tych tradycji na współczesne działania. W nasz projekt zostały włączone osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Uwieńczeniem warsztatów będzie koncert finałowy w wykonaniu: Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej, Chóru Dworskiego, młodzieżowego Pałacyku Michla oraz Kapeli Ludowej, pod kierownictwem Edwarda Horoszko. W koncercie wezmą również udział uczestnicy warsztatów muzycznych: zespół ludowy „Kowalanki” oraz Ludowa Kapela Dziecięca, którzy zaprezentują nabyte podczas warsztatów umiejętności.

Całość dopełni wystawa fotograficzna pt. „Po sąsiedzku” oraz video-clip, który będzie stanowił artystyczny zapis koncertu.