Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH ŚRODOWISKOWYCH DOTYCZĄCYCH ZMIAN PRAWNYCH NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POLSCE

Szanowni Państwo!

W okresie od 17 do 31 lipca 2023 będzie można wypowiedzieć się za pomocą platformy konsultacyjnej o  zmianach prawnych na rzecz osób z niepełnosprawnością w Polsce zamieszczonej pod adresem: https://wlaczeniespoleczne.pl/platforma-konsultacyjna

Tu również są zamieszczone projekty standardów, instrumentów i aktów prawnych.

Ze skróconymi opisami instrumentów można się zapoznać na: https://wlaczeniespoleczne.pl/idi-fgi-warsztaty

Konsultacje środowiskowe realizowane są w ramach projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://www.wlaczeniespoleczne.pl