Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na „Zapytanie ofertowe na Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Dla Gminy Poniatowa Na Lata 2017-2020”

Przedmiotem zamówienia jest współpraca przy opracowaniu Lokalnego Programu rewitalizacji na lata 2017-2023. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji- szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Miejsce publikacji: https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie

Załączniki:

sprostowanie omyłki

Formularz Ofertowy zał. nr 1

Wykaz zreal. usług zał. nr 2

Wykaz osób za. nr 3

Oświadczenie zał nr 4