Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia w ramach mikroprojektu „Cyfrowa Gmina Poniatowa”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wykonawcy_brak_powiazan-1 załącznik_nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Zalacznik_nr_2_-_Wzor_formularza_ofertowego

Zalacznik_nr_3_-_Oswiadczenie_