Aktualności

ZAPROSZENIE DO KONKURSU „NASZ SOŁTYS”

Informujemy, że trwa nabór do konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności „Nasz Sołtys” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Samorząd Województwa Lubelskiego po raz pierwszy ogłosił konkurs dla aktywnych sołtysów „Nasz Sołtys”. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 sierpnia br.

Kandydatem w konkursie może zostać sołtys z województwa lubelskiego, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały poprzedni 2022 rok. Osoby do tytułu „Nasz Sołtys” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 5 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz powiaty.

Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego zaangażowania w inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw oraz promowanie działalności sołtysów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: dla pań pełniących funkcję sołtysów oraz dla panów pełniących funkcję sołtysów.

Dla laureatów konkursu oprócz przyznania tytułu ,,Nasz Sołtys”, przewidziane są atrakcyjne nagrody:

 • za zajęcie I miejsca – 5000 zł
 • za zajęcie II miejsca – 4000 zł
 • za zajęcie III miejsca – 3000 zł
 • 3 wyróżnienia po 2000 zł w każdej kategorii.

Zgłoszenia można nadsyłać w formie filmu lub prezentacji multimedialnej, które obejmuje opisanie oraz przedstawienie działalności sołtysa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i swojego sołectwa, m.in.:

 • wpływ na integrację społeczności lokalnej,
 • materialne rezultaty działalności np. poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego,
 • działalność społeczna,
 • współpraca z samorządem gminy,
 • udział w konkursach,
 • aktywna reprezentacja sołectwa.

Zgłaszający mogą wykorzystać najnowocześniejsze techniki multimedialne. Prace nie mogą być drukowane, malowane, pisane lub w innej formie przeniesionej na papier.

Kandydatem w konkursie może zostać sołtys z województwa lubelskiego, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały poprzedni 2022 rok.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2023 r. do godz. 15:30, można przesłać do Urzędu Marszałkowskiego pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, Kancelaria Ogólna (parter);
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. M. Curie Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin (pok. 519 na V piętrze).

Regulamin konkursu oraz załączniki znajdują się pod adresem: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-rolnictwo/konkurs-na-najbardziej-aktywnego-lidera-lokalnej-spolecznosci-w-wojewodztwie-lubelskim-nasz-soltys/